Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Aanpak wegloopgedrag hoort thuis in zorgdiagnostiek

Delen

“Zorg voor en begeleiding van mensen met dementie is maatwerk en dus erg individueel bepaald. Het is dan ook logisch dat er in het zorgplan en (elektronisch) zorgdossier aandacht moet zijn voor hoe men op een menselijke manier omgaat met dementie specifiek gedrag waaronder dwalen. Het betreft daarbij beschermende maatregelen die ook door zorgverleners op regelmatige wijze dienen te worden geëvalueerd op de meerwaarde voor de veiligheid van de bewoner met dementie. Alle preventieve maatregelen samen met een wettelijk kader bepalen dat elke vermissing onrustwekkend is tot vaststaat dat ze niet meer onrustwekkend is,” stelt Jurn Verschraegen.
Zorg op maat via het zorgdossier en een protocol met de politiediensten
Veertig politiezones over gans België werken ondertussen mee aan een vrijwillige protocol rond vermissing van personen met dementie. “Enkele jaren geleden bracht de politiezone HEKLA – onder impuls van het regionale expertisecentrum dementie Orion in Wilrijk – als eerste alle belanghebbende partners bijeen: woonzorgcentra, thuiszorgdiensten, familieleden, inclusief de Cel Vermiste personen en Child Focus. Samen werkten ze vanuit de bestaande expertise een protocol uit. Het protocol draagt er toe bij dat in uitvoering van het wettelijk kader er nog fijnmaziger wordt samengewerkt om binnen het half uur na een vermissing van een persoon (met dementie) op alle computers van de medewerkers van de politiezone een bericht met het signalement van de vermiste wordt verspreid. Tegelijk start in de samenwerking met de instelling/voorziening en de ondersteunende diensten de opzoekingsprocedure vanaf het punt waar de vermiste voor het laatst werd gezien. Het doel is om op humane wijze een vermissing snel tot een goed einde te brengen. De afgelopen jaren is bewezen dat deze werkwijze niet alleen een meerwaarde is voor alle belanghebbenden rond dementie, maar ook voor andere risicogroepen. Hier schuilt dus wel degelijk een maatschappelijke verantwoordelijkheid.”
KADER: Zorgriem en Family Care
Verschillende hulpmiddelen kunnen ingezet worden om wegloopgedrag van mensen met dementie in te perken. Een bekend voorbeeld is de zorgriem, een klein apparaatje – in de broekzak gedragen of om de riem geschoven – met een GPS zender dat getraceerd en gelokaliseerd kan worden. Met de eigen computer, notebook of PDA kan men ieder moment 24 uur per dag via het Internet de persoon lokaliseren en terugvinden.
Een ander nog weinig bekend hulpmiddel is de UT Family Care. Dit toestel werkt als een GPS personenalarm. Gebruikers loggen in via unpack-and-track.com en creëren met enkele muisklikken een veiligheidszone. Wanneer de drager zich buiten de veiligheidszone bevindt wordt een waarschuwing ontvangen via SMS of e-mail. Via straatmappen en satellietbeelden kan live een route worden gevolgd.
“De hulpmiddelen voor dwaaldetectie dienen steeds aangewend te worden binnen ethische randvoorwaarden, aangezien ze zowel de autonomie als de privacy van betrokkenen kunnen beperken. Nieuwe hulpmiddelen zoals “tagging” via GPS kunnen beschouwd worden als een vorm van fixatie. Delicaat wordt het vooral als personen met dementie hun wil niet meer te kennen kunnen geven of ze al dan niet een hulpmiddel wensen. In het kader van veiligheid en autonomie dient steeds de meest menswaardige oplossing te worden gekozen,” besluit Jurn Verschraegen.
 
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie