Typ om te zoeken

Legal

Advocaatkosten en contante betalingen aangepast?

Delen

Verhoogde advocaatkosten?

Vanaf 1 januari 2014 zal de rekening van uw advocaat inderdaad oplopen. Het zullen niet de honoraria zelf zijn, maar vanaf dan moet elke advocaat ook 21 % BTW aanrekenen op de diensten die hij heeft verleend. T.t.z. dus op de erelonen die betrekking hebben op de dossiers en de adviezen die een advocaat sinds 1/1/2014 verleent aan zijn cliënten.
Concreet betekent dit dat lopende dossiers die afgelopen zijn vóór deze datum, niet zullen onderworpen worden aan de aanrekening van de BTW. Gaat het echter om dossiers die in 2013 niet afgerond zijn en verder lopen in 2014 of nog langer (u weet wel dat gerechtelijke dossiers lang kunnen aanslepen!), dan zal voor de diensten of prestaties van de advocaat verleend in 2014, BTW moeten aangerekend worden. Voor de prestaties die afgerond waren in 2013 niet.

Wat tussen zelfstandigen onderling?

De BTW wordt betaald door de cliënt van de advocaat. Indien deze cliënt een gewoon particulier is, dan is deze 21 % aan BTW een enorme verhoging van zijn factuur!
Gaat het nu echter om een zelfstandige die een rechtszaak aanspant, dan kan deze omdat hij zelf ook BTW plichtig is, deze BTW recupereren via zijn eigen btw aangifte.
We merken hier nog op dat deze stijging van de advocaatkosten, wellicht ook een verhoging zal meebrengen van de rechtsbijstandsverzekeringen. Een dergelijke verzekering draagt de kosten van een gerechtelijke procedure. Omwille van het feit dat de factuur van de advocaat zal oplopen door de btw, zal het ook zo zijn dat de premies voor deze rechtsbijstandsverzekeringen eveneens zullen omhoog gaan!

Contante betalingen nog meer beperkt?

In 2012 werd de limiet voor contante betalingen verlaagd van 15.000 € naar 5.000 €. Nu gaat men nog een stapje verder en zal vóór eind 2013 deze drempel nog verlaagd worden naar 3.000 €! Of het nu gaat om de verkoop van materiaal, een machine of het leveren van diensten, is hierbij zonder belang: er mogen geen grotere bedragen meer contant in ontvangst worden genomen!
OPGEPAST: er wordt rekening gehouden met bedrag van het verkochte goed of de geleverde dienst. Er wordt dus niet gekeken naar eventuele voorschotten die al werden betaald en het heeft dus ook geen zin dat men het goed of de geleverde dienst in schijven betaald of er in meerdere keren wordt gefactureerd!
 

Tags:

Geef een reactie