Typ om te zoeken

Overige

Aedifica verwerft WZC De Duinpieper in Oostende

Delen

Woonzorgcentrum De Duinpieper is gelegen in de “Vuurtorenwijk” in Oostende. Het werd gebouwd in 1989 en is van de hand van de gerenommeerde Belgische architect Lucien Kroll. De site zal gerenoveerd worden tot een hedendaagse woonzorglocatie voor senioren met hoge zorgbehoeften en uitgebreid worden met een nieuwe vleugel. Aedifica voorziet een budget van ca. 2 miljoen € voor deze werken. De uitbreidingswerken zullen naar verwachting tijdens de zomer van 2019 worden voltooid en het woonzorgcentrum zal dan plaats bieden aan 115 bewoners. De uitbating van de site zal tijdens de werken worden verdergezet. 

Op 8 september 2017 heeft Aedifica NV en haar dochteronderneming Aedifica Invest NV 100% van de aandelen van Dujofin BVBA verworven, eigenaar van het terrein en het gebouw. De conventionele aanschaffingswaarde van de site bedraagt ca. 10 miljoen €. Aedifica voorziet een budget van ca. 2 miljoen € voor de verbouwingswerken. De totale investering van Aedifica met inbegrip van de werken zal op termijn dus ca. 12 miljoen € bedragen. De operatie wordt gefinancierd door middel van Aedifica’s kredietlijnen. 

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: “Dankzij de acquisitie van dit woonzorgcentrum bouwt Aedifica haar Belgische zorgvastgoedportefeuille verder uit. Het pand is in exploitatie, maar Aedifica investeert nog in renovatie- en uitbreidingswerken. Deze investering is bovendien een eerste samenwerking met de Dorian-groep. Andere investeringen zullen nog volgen.” 

De site zal worden uitgebaat door Fipromat, een entiteit van de Dorian-groep, een Belgische privéspeler in de seniorenzorgsector. De Dorian-groep heeft onder meer via zijn consultancykantoor Optimum C een ruime ervaring opgebouwd op het vlak van seniorenhuisvesting en dienstverlening in de zorgsector. Aedifica verheugt zich over deze samenwerking met een kwaliteitsvolle Belgische speler in de zorgsector. De huurovereenkomst die gesloten werd voor deze site is een niet-opzegbare triple net langetermijnovereenkomst van 27 jaar. Het initiële brutohuurrendement bedraagt ca. 5,5%. 

Bron: Aedifica – eigen berichtgeving

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van