Typ om te zoeken

Finance

Algemene ziekenhuizen: verder groei ook tijdens financieel-economische crisis

Delen

De algemene ziekenhuizen investeerden in 2011 voor een bedrag van 1,2 miljard euro (+9,01%). De toename is grotendeels te wijten aan investeringen in grotere nieuwbouwprojecten. De investeringen werden voornamelijk gefinancierd via de kredietinstellingen maar ook voor een groot stuk gerealiseerd door middel van autofinanciering.

Ziekenhuisinfrastructuur

De bestaande ziekenhuisinfrastructuur vertegenwoordigt een waarde van 7,1 miljard euro. De globale omzet (13,6 miljard euro) steeg weer sterker in de sector (+4,95%) door de normalisatie van de omzet honoraria in 2011 na de belangrijke besparingen op honoraria in 2010. Ook de groei van de forfaits met 8,6% (toename daghospitalisatie) en van het ‘budget van financiële middelen’ (+5%) droegen hiertoe bij. De groei van het ‘budget van financiële middelen’ wordt verklaard door de extra financiering van het aantal VTE in het kader van het kankerplan. Daarnaast werden extra maatregelen genomen door het sociaal akkoord: extra vergoedingen voor ‘bijzondere beroepstitels’ en ‘bijzondere beroepsbekwamingen’; uitbreiding vergoedingen ‘ongemakkelijke prestaties’; uitbreiding ‘mobiele equipe’.

Forfaitisering farmacuetische producten

De forfaitarisering van de farmaceutische producten heeft de explosieve groei van de omzet de voorbije jaren kunnen afremmen (+3,5% in 2011). Dit heeft echter ook geleidelijk aan consequenties op financieel vlak voor de ziekenhuizen. In 2011 daalt de positieve bijdrage die de apotheek levert aan het resultaat met bijna een derde.

Structurele bedrijfsresultaat

Het structurele gewone bedrijfsresultaat blijft quasi stabiel. De hoge uitzonderlijke resultaten doen het uiteindelijke resultaat echter toenemen van 1,3% tot 1,5% van de omzet. Het gaat hier gedeeltelijk over inkomsten die de ziekenhuizen nog te goed hadden uit het verleden in verband met het sociaal akkoord (inhaalbedragen). Dit effect zal ook de volgende jaren nog spelen. De andere inhaalbedragen zullen verkleinen door de nieuwe ziekenhuisfinanciering die nu voor 100% van toepassing wordt voor de volgende jaren die zullen worden herzien.

Ligduur

De ligduur ‘klassieke hospitalisatie’ in de sector blijft verder dalen (van 5,93 naar 5,77 dagen in de CD-dienst) door nog meer efficiëntie in de sector. De bezettingsgraad daalde slechts licht door een sterke toename van het aantal opnames, vooral in de G- en SP-dienst (vergrijzing van de bevolking). De substitutie naar daghospitalisatie zet zich verder door.

Rechtstreekse tewerkstelling

De rechtstreekse tewerkstelling in de sector van de algemene ziekenhuizen bedraagt 91.447 VTE (exclusief artsen) en groeide aan met 2,03% (+1.815 VTE) in 2011. De verdere uitwerking van het kankerplan, het sociaal akkoord en de bijkomende schijf ‘Sociale Maribel’ droegen hiertoe bij.

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie