Typ om te zoeken

ICT In the spotlight Overige

Alle digitale tools zijn een hulpmiddel, geen doel op zich

Delen

V.l.n.r. Thierry Maricou, Sven Vercruysse en Jan Messely

Dossier ICT – Case Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie

Het Psychiatrisch Ziekenhuis HFamilie, door zusters opgericht in 1950, maakt deel uit van de Groep Zorg H. Familie vzw. Met 130 bedden is het zeker geen groot ziekenhuis, maar wel een met een groot hart voor mensen, en dus ook voor medewerkersStafmedewerker Jan Messely vertelt hoe digitalisering in de zorgorganisatie is ingebed. 

Klein zijn, heeft ook op ITvlak voor– en nadelen. “Of je nu 100 of 500 bedden hebt, de kosten voor nieuwe tools blijven vergelijkbaar. Toch proberen we steeds snel mee te zijn.” Zo werkt het PZ sinds 1996 met een EPD, kozen we bij de opstart van MPG meteen voor de digitale weg en werkt het ziekenhuis sinds 2014 met een HR-pakket. In 2016 volgde, onder impuls van de NIAZ-accreditatie, een e-learning pakket en het intranet kreeg al een eigen specifieke module in 2005. “Eigenlijk heb je een kleine groep mensen nodig die met het nodige enthousiasme dit soort projecten willen trekken. Dat geluk hebben we. Onze kleinschaligheid is dan meteen een troef: door de korte communicatielijnen en een gemakkelijk overleg, formeel en informeelmet de eindgebruikers.  

Zorgdossier voor zorgontvanger en zorgverlener 

Het zorgdossier waarin centraal informatie en afspraken worden vastgelegd, is de laatste jaren sterk veranderd. Bij de start in 1996 had je een dossier ‘over residentiële patiënten’ voor de zorgverleners van het ziekenhuis. Wie kon daarin? Enkel de zorgverleners van het ziekenhuis zelf. Sinds 2012 is het zorgdossier van Obasi er voor zowel het ziekenhuis als voor begeleid wonen De Bolsterhet activiteitencentrum, arbeidscentrum, De Mare, thuiszorg, de ambulante consultaties, etc. De informatie reist mee met de patiënt. De software is ook zeer goed instelbaar: aan de hand van disciplines, groepen en roles maak je informatie zichtbaar of onzichtbaarAls applicatieverantwoordelijke kun je de inhoud heel gericht beveiligen, afschermen of tonen. 

Steeds verdere optimalisering 

Samen met Sven Vercruysse, halftijds zorgmedewerker, staat Jan Messely in voor het beheer van het dossier. “We zijn experts in handleidingen schrijven, grappen we wel eens. Wel hebben wij er altijd naar gestreefd om het dossier uniform en herkenbaar te houden, ongeacht of je nu op een leefgroep met volwassenen staat of in de kinderpsychiatrie. We proberen het ook steeds verder te optimaliseren. Zo hebben we de laatste jaren allerlei vernieuwde of nieuwe modules in gebruik genomenhet in– en uitschrijven van zorgontvangers, registreren van dwangmaatregelen, module wachtlijsten, loggingbedbezetting, medicatiemodule, MPG, het zorgportaal Vanuit het ziekenhuis krijgen we bovendien de nodige ruimte om te zetelen in allerlei werkgroepen van de leverancier. Zo helpen we mee om de verwachtingen en vereisten van de sector door te geven aan de programmeurs. Sinds 2019 staat ons EPD, onder impuls van Thierry Maricou, diensthoofd IT, in de cloud. Het is de toekomst en kent vele voordelen. Dat merken we nu, in tijden van corona, meteen. 

Kansen en uitdagingen 

Wat Jan Messely nog mist, is een ruim computerlokaal. “Waar we mensen in groep aan de slag kunnen zetten om zaken onder de knie te krijgen! Eigenlijk is alle ondersteuning nu digitaal: van uurroosters, het intranet, evaluatie– en functioneringsgesprekken tot het zorgdossierNieuwe medewerkers krijgen een hele kluif info bij de startOndanks deze focus op digitalisering blijft het uiteraard belangrijk dat onze zorgontvangers centraal staan. Digitale tools zijn een hulpmiddel, geen doel op zich. De coronacrisis is hierbij een hefboom geweest om beeldbellen en conferenties-op-afstand vorm te geven. 

Geef een reactie