Typ om te zoeken

ICT In the spotlight Overige

Animatiefilmpje over ‘cultuursensitieve geestelijke gezondheidszorg’

Delen

Het POZAH-project (Psychiatrische Ondersteuning en Zorg voor Asielzoekers aan Huis) van het Psychiatrische Centrum Sint-Alexius Grimbergen [Broeders van Liefde] wil via een kort filmpje het brede publiek en ook hulpverleners gevoelig maken voor ‘cultuursensitieve geestelijke gezondheidszorg’. Wereld Vluchtelingendag (VN, 20 juni) wordt aangegrepen om dit filmpje te lanceren.

De superdiverse samenleving stelt ook de geestelijke gezondheidszorg voor heel wat uitdagingen. Mensen met een migratie-achtergrond, asielzoekers, vluchtelingen, uitgeprocedeerden,… kampen ook met geestelijke gezondheidsproblemen, maar ervaren extra drempels. Hulpverleners komen vaker in contact met mensen met diverse achtergronden, maar missen vaak de interculturele competenties om gepast hiermee om te gaan. Het gaat om kennis, maar in de eerste plaats ook om bewustwording. Hulpverleners moeten zich meer bewust worden van hun eigen cultuur, hun eigen waarden en normen én van de heersende cultuur van de (westerse) hulpverlening en geestelijke gezondheidszorg. De cultuur van de patiënt speelt een grote rol in zijn beleving van psychisch lijden, maar ook in de expressie ervan. Vaak geeft de patiënt een totaal andere verklaring aan zijn geestelijk gezondheidsprobleem én heeft dit een grote invloed op de behandeling.

Het animatiefilmpje (1’59”) bestaat in het Nederlands en het Frans (beiden met de mogelijkheid om ondertitels in te schakelen voor wie graag taalondersteuning wenst).
De filmpje is te bekijken via YouTube:

• Nederlandstalige versie: https://www.youtube.com/watch?v=UFBLbwlt_VE

• Franstalige versie: https://www.youtube.com/watch?v=vAJWaQgUwFg

Geef een reactie