Typ om te zoeken

HR

Anker vzw wil zorgmedewerkers enthousiasmeren

Delen

Vorming en coaching van medewerkers krijgen steeds meer aandacht. De overheid legde enkele verplichte normen op, maar veel zorginstellingen doen heel wat meer. Opleiding en coaching zijn zinvol om teams efficiënter te laten werken, om bij te blijven met nieuwe technieken, om de cohesie van een organisatie te versterken enzovoort. Vorming biedt eventueel ook kansen om door te groeien naar een andere functie. Anker vzw heeft een aanbod voor de zorgsector. Initiatiefneemster Hilde Taillieu werkte jarenlang als verpleegkundige en zag dat er nood was aan meer begeleiding van teams.

Anker vzw is een onafhankelijke vormingsorganisatie en adviesbureau uit Heusden bij Gent. Er is een ruim aanbod dat is afgestemd op ziekenhuizen, instellingen voor mensen met een beperking en woonzorgcentra. De vzw zal in 2020 twintig jaar ervaring op de teller hebben staan. “We zijn actief in drie segmenten. Er is het luik opleidingen. Die bieden we aan in organisaties zelf, in-house dus, maar er zijn ook open opleidingen. Een tweede luik zijn coaching- en begeleidingstrajecten. En ten derde kunnen we tijdelijk inspringen als er ergens een leidinggevende ontbreekt, dan nemen wij deze managementfuncties op ons. Ook audits zijn mogelijk om de werking of een deelaspect onder de loep te nemen. Als externe partij waarborgen we een neutrale en objectieve analyse”, zegt Hilde Taillieu, initiatiefnemer en directeur van Anker.

Leidinggevenden

Er is heel veel vraag naar vormingen en workshops die in aanmerking komen voor het functiecomplement voor leidinggevenden. Actuele thema’s zoals omgaan met weerstand en verandering, verhogen van persoonlijke activiteit, aanwezigheidsbeleid en peter- en meterschap binnen een organisatie zijn daar maar enkele voorbeelden van.

Verder is er ook nood aan vormingen voor zorgkundigen die om hun visum te behouden jaarlijks 8u specifieke vorming moeten volgen. “Ook daarvoor werken wij trajecten op maat van de organisatie uit. Dat is heel boeiend: we gaan samen met hen aan de slag en vertalen de theorie naar de praktijk. Die intense aanpak is voor ons cruciaal, daar zet Anker vzw elke keer opnieuw weer op in.”

Investering in de toekomst

Hilde Taillieu wijst er op dat de vraag naar vorming niet zozeer komt omdat er zich op het werkveld problemen stellen, maar wel omdat zorgorganisaties medewerkers de kans willen bieden om zich bij te scholen in een sector die snel evolueert. “Het uitgangspunt is dat iedereen sterker wordt in zijn job, dat opleidingen een positief effect hebben op het team en op de verstandhouding met de leidinggevenden, maar ook op de omgang met bewoners, patiënten of cliënten. Alle docenten waarmee we werken, komen uit de sector en zijn gepassioneerd door wat ze doen. Dit zorgt ervoor dat je als docent snel op dezelfde golflengte zit, situaties erkent en herkent. De cases zijn reëel waardoor deelnemers snel en eenvoudig de link kunnen leggen met de activiteiten op de werkvloer. Bij in-house opleidingen voel je meteen wat er leeft. Het heeft als meerwaarde ook dat collega’s met elkaar kunnen overleggen en er misschien verbeterpunten opduiken. Maar ook de open opleidingen bij Anker zelf zijn populair omdat je medewerkers van verschillende organisaties en takken binnen de zorgsector samenbrengt. De interactie die daar op gang komt, werkt echt verrijkend. Het is vaak verrassend hoe bepaalde zaken elders worden aangepakt en daar haal je dan ook inspiratie uit.”

Enthousiasme hoog in het vaandel

Anker vzw wil met de cursisten meer bereiken dan het aanleren van skills. “Cursisten motiveren en inspireren, vormt een dagelijkse uitdaging en is een fundamenteel ANKERpunt binnen onze werking. Een job in de zorg is immers niet altijd vanzelfsprekend. Soms zijn de verwachtingen te hoog gespannen of wisselt het werkritme van dag tot dag, wat misschien wel impact heeft op het gezinsleven of sociale contacten. We hopen dat iedereen, in alle omstandigheden, met veel goesting en eigenheid aan de slag gaat. Enthousiasme maakt een groot verschil. Zoiets komt niet vanzelf. De werkdruk is hoog, misschien hebben sommige medewerkers het gevoel dat ze niet meer voldoende kunnen bijdragen. Zoiets kan leiden tot onzekerheid en stressmomenten. Onze opleiding ‘zelfzorg’ speelt daarop in. Daarin bieden we reflectie. Het gaat vaak over de manier waarop je naar situaties kijkt. Als je je goed in je vel voelt, heb je meer veerkracht en dat vertaalt zich dan automatisch naar de werkvloer. Dit is belangrijk voor de collega’s, maar ook voor de patiënten of bewoners”, zegt Hilde Taillieu.

Harde situaties

Via opleidingen kan je de betrokkenheid van werknemers stimuleren. Je versterkt hen in hun job en dat is echt wel nodig. Confronterende situaties zoals bijvoorbeeld terminaal zieke patiënten of slachtoffers van een verkeersongeval die moeten revalideren, maken onvermijdelijk deel uit van werken in de zorgsector. Hoe ga je daar mee om? Want er zijn ook de vragen van familie. “Leerlingen worden hierop voorbereid tijdens hun basisopleiding, maar het blijft een harde realiteit. Het is belangrijk dat zorgorganisaties daar regelmatig bij stilstaan. In woonzorgcentra word je bijvoorbeeld vaak met verlies geconfronteerd. Dikwijls ontstaat er een goede verstandhouding met de bewoners en dat schept een band. Maar er is tegelijk ook het besef dat er ooit een afscheid zal volgen. Medewerkers moeten de kans krijgen om hier mee om te gaan. Ze maken een verwerkingsproces mee. Het is wennen om plots een nieuwe bewoner te zien op de kamer van iemand die is overleden. Die verdient natuurlijk ook alle goede zorgen. Ruimte maken om te praten over dergelijke situaties, is echt wel heel belangrijk.”

Startende leidinggevenden

Anker vzw wijst op de doelgroep van medewerkers die doorgroeien naar een leidinggevende functie. Voor de eerste keer een leiderschapsrol opnemen, is niet evident. Voldoende ondersteuning is nodig om te vermijden dat het fout loopt en medewerkers gedemotiveerd geraken. De verwachtingen ten aanzien van een leidinggevende zijn onmiddellijk hoog en er komt heel wat bij kijken, zoals de zorg voor bewoners, patiënten of cliënten maar ook de zorg voor medewerkers. Daarnaast is er de wetgeving die kan wijzigen. Je moet alle (on)geschreven regels van de organisatie onder de knie krijgen, tijd stoppen in netwerken, enzovoort. Anker werkte voor deze doelgroep een specifiek traject uit met thema’s als zelfkennis, open feedback, omgaan met conflicten en stress. Het gebeurt dat kersverse leidinggevenden heel veel energie moeten stoppen in het zelf uitzoeken hoe je bepaalde zaken het beste aanpakt. Met een goede omkadering en informatie krijgen ze handvatten aangereikt om aan de slag te gaan en valkuilen te vermijden.

Uitdagingen niet uit de weg gaan

De wensen en vragen van bewoners, patiënten en cliënten komen steeds nadrukkelijker naar voren. Ze zijn assertiever en profileren zich meer dan vroeger. “Binnen het zorgaanbod gaan ze op zoek naar wat het beste bij hen past; ze weten wat ze wel of niet willen. Zorgorganisaties hebben al veel aandacht voor hun ‘klanten’ en dat zal alleen maar toenemen. Zorg moet je ruimer bekijken. Niet enkel het verzorgende aspect speelt een rol maar ook hoe iemand wil leven en waaraan hij waarde hecht. Via opleidingen en coaching kan je medewerkers trainen om daar aandacht voor te hebben en er goed mee om te gaan”, aldus Hilde Taillieu.

Optimalisatie en flexibiliteit

De hoge werkdruk komt vaak aan bod tijdens trainingen. Zorgmedewerkers geven aan dat ze nauwelijks tijd hebben voor een andere aanpak, laat staan voor het volgen van een opleiding. “Daar houden we rekening mee. We zoeken uit hoe we de tijd zo zinvol mogelijk kunnen benutten zodat de cursisten later in bepaalde situaties echt het verschil kunnen maken. Zo komen er bijvoorbeeld veel vragen over het plannen van uurroosters. Leidinggevenden willen die optimaliseren en op piekmomenten over de juiste medewerkers beschikken. Een handige tool is onze zorgtijdscan. Die laat toe het werkvolume te analyseren en vooral ook te objectiveren. Zo kan een organisatie medewerkers efficiënter inzetten en de werkdruk verlagen. Het biedt ook de mogelijkheid om rekening te houden met competenties en talenten. Daarnaast biedt Anker ook ondersteuning bij de uitwerking van een aanwezigheidsbeleid. Zo heeft ziekteverzuim impact op de werking van de teams. Hoe ga je om met afwezige collega’s? Is er ruimte voor een gesprek? Verzuim kan verschillende vormen aannemen en daar gaan we op in. Ook bekijken we hoe je een aanwezigheidsbeleid kan implementeren in je organisatie. Praktische tips en casussen maken het heel tastbaar.”

Geef een reactie