Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Armonea: sterke organisatie met een persoonsgerichte aanpak

Delen

“Een grote groep biedt uiteraard heel wat schaalvoordelen onder meer op het vlak van aankopen. Met Armonea staan we enerzijds voor een sterke centrale organisatie met gestandaardiseerde procedures.
Anderzijds hebben de lokale vestigingen veel ruimte voor eigen initiatief. Maandelijks vindt er een overleg plaats met de lokale directies, zij zijn voor ons key-spelers die er voor zorgen dat het Armonea-concept op de juiste manier vertaald wordt. Aan de hand van een ‘balanced scorecard’ volgen we de prestaties en ontwikkelingen binnen iedere vestiging nauwgezet op en sturen we bij waar het nodig is. Ook via interne benchmarking trachten we de werking van onze organisatie nog verder te optimaliseren.”

Dementia care mapping

“Een toenemend aantal residenten kampt met dementie. Met het programma Dementia Care Mapping (DCM) – ontwikkeld aan de universiteit van Bradford – trachten wij een meer persoonsgerichte zorg voor deze groep te realiseren. DCM is een observatiemethode waarbij het individuele gedrag van personen met dementie op een gestructureerde manier in kaart gebracht wordt, om dit gedrag en de emoties die eraan ten grondslag liggen, beter te begrijpen. Daarnaast is DCM een aangewezen instrument om de geboden zorg objectief te analyseren en te verbeteren. In de praktijk observeert een mapper vijf tot zeven personen met dementie en dit gedurende een periode van 4 tot 6 uur. Deze waarnemingen gebeuren in gemeenschappelijke ruimtes. Door observatie kunnen we beter inspelen op het individuele welbevinden onder meer door het aanpassen van verschillende omgevingsfactoren: muziek, grote/kleine groepen, lichtinval, enz. Inmiddels hebben al 35 medewerkers van Armonea een opleiding over DCM gevolgd tot geaggregeerd trainer in het kennis- en ervaringscentrum Anahata vzw.”

Volunteers voor seniors

“Een ander initiatief is ‘Volunteers voor seniors’. Met ‘Volunteers voor seniors’ doen we actief aan vrijwilligerswerving: sociaal geëngageerde mensen zetten zich hierbij op verschillende manieren in om het welzijn en de levensvreugde van onze senioren te verhogen. Armonea kan inmiddels een beroep doen op meer dan 400 vrijwilligers. ”

Home sweet mômes

“Met de vzw Home sweet mômes willen we dan weer relaties tussen schoolkinderen en ouderen tot stand te brengen. Eén van de initiatieven hierbij is het ontwikkelen van spellen zowel voor ouderen als jongeren. Ook externe organisaties kunnen gebruik maken van de diensten van Home sweet mômes. Om het beeld compleet te maken: Armonea for children baat drie kinderdagverblijven uit op het domein van een woonzorgcentrum. Dergelijke projecten verstevigen de band tussen de generaties.”

Buitenlandse medewerkers

“We zijn ervan overtuigd dat wij met ons model nog heel wat groeiperspectieven hebben. De komende jaren staan er diverse nieuwe voorzieningen op de planning, net als de uitbreiding van bestaande vestigingen. Om te voorzien in voldoende bekwaam personeel hebben wij al sinds enkele jaren een 100-tal buitenlandse medewerkers aangetrokken uit onder meer Roemenië, Spanje en Portugal. De selectie en aanwerving gebeurden op een zeer professionele en gerichte manier, en we werkten hiervoor samen met VDAB en Randstad. We hechten veel belang aan taalvaardigheden en organiseren daarom verplichte bijscholingen. “

Doorgroeimogelijkheden

“We zijn permanent op zoek naar gemotiveerde medewerkers. Naast een ruim aanbod aan functies op verschillende locaties, een competitieve verloning en aandacht voor opleidingen en specialisaties zijn er ook voldoende doorgroeimogelijkheden,” besluiten Arnould della Faille en Geert Uytterschaut.

Kader: Armonea in een notendop:

  • Ontstaan in 2008 uit de fusie van de groep Van den Brande met Restel Résidences
  • 54 rusthuizen, residenties en serviceflats over gans België 5700 residenten
  • 3300 werknemers
Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie