Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Arteval: de verbindende kracht van muziek in een zorgomgeving

Delen

“Arteval tracht sociaal geïsoleerde mensen op een (h)eerlijke en unieke manier via muziek te raken. Wij willen, zonder vooroordelen, mensen in moeilijkheden benaderen en hen in contact brengen met de verbindende kracht van muziek. Dit kan aan de hand van een gedeelde spontane, artistieke ervaring. Mooie muziek kan een belangrijk rol spelen in het behoud en het verbeteren van het lichamelijk, emotioneel en spiritueel welzijn. Het is daarom logisch om muziek te integreren in het ziekenhuis, in eerste instantie via het chronisch zieke kind.”
Peter en de Wolf
“Eén van onze muzikale projecten betreft de uitvoering van “Peter en de Wolf”. Deze voorstelling voor kinderen brachten wij onder meer in ZNA, Middelheim ziekenhuis, Jan Palfijn en Reine Fabiola in Brussel. Voor de uitvoering van “Peter en de Wolf” kunnen we rekenen op een 25-tal hooggeschoolde muzikanten, solisten, docenten en bekende kamermusici die zich met hart en ziel engageren om samen te musiceren. Juist omwille van ons respect voor de toehoorders brengen wij de uitvoeringen op een zeer hoog professioneel niveau. Tijdens de concerten zoeken we vooral naar betrokkenheid en menselijke kwaliteit. Zoveel als mogelijk laten we de kinderen participeren tijdens de uitvoeringen, bijvoorbeeld door hen de dirigentstok door te geven. Muziek is voor kinderen een manier om even te ontsnappen aan hun dagelijkse situatie waardoor ze hun ziekenhuisverblijf deels zullen associëren met hun muziekervaring.”
 
Flexibele programmering
“We brengen geen “vast” programma, maar laten onze artistieke aanpak samenvallen met de wensen van de lokale partners. Het betreft dan wel een klassiek repertoire, maar gaat het voornamelijk toch om “makkelijke” stukken. In het ziekenhuis Sint-Vincentius in Antwerpen brengen we op regelmatige basis een koffie-cantate waarbij zowel patiënten als een buitenpubliek van harte welkom zijn. Ook kerstconcerten behoren tot ons aanbod. Wij traden ook al op in onder meer UZ Leuven en de GZA ziekenhuizen. Wij krijgen overigens geen structurele sponsoring maar ontvangen we wel geldelijke middelen op projectbasis. Sponsors zijn onder meer de Boudewijn Stichting, Proximus Foundation, Stad Antwerpen, Rotary Club en diverse banken,” besluit Oliver Robe.
Voor meer info: www.arteval.be of 0494-14 78 88
 
 
 

Tags:

Geef een reactie