Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

az groeninge: transparantie en beheersbaarheid van de logistieke keten

Delen

“De ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis op de campus Kennedylaan stelt het departement logistiek voor een aantal uitdagingen. De belangrijkste hiervan is de transparantie en beheersbaarheid van de volledige logistieke keten,” vertelt Lieven Deproost, Manager Logistiek bij az groeninge.
 
“Het concept van ons ziekenhuis is op vele vlakken vernieuwend en daarbij werd de patiënt steeds centraal geplaatst. Er zijn echter een aantal beperkingen waar we niet om heen kunnen. Eerst en vooral laten de voorschriften van ruimtelijke ordening hoogbouw toe. Het ziekenhuis is daardoor beperkt tot 2 verdiepingen waardoor de organisatie is uitgevlakt en de afstanden zeer groot worden. Bovendien wordt de logistieke organisatie ook bepaald door het architecturaal concept, waarbij men een blokkenstructuur heeft gekozen om maximaal daglicht in het gebouw te voorzien en de patiënt zicht te geven op ofwel bos, groen, vijver, of een binnentuin. Voor de organisatie van de verschillende activiteiten zowel op het primaire vlak (rechtstreekse zorg), als het secundaire vlak (bijvoorbeeld medico technische diensten, labo/RX/fysiotherapie…) en het tertiaire vlak(ondersteunend zoals catering, schoonmaak, herbevoorrading..), moeten compromissen worden gesloten omdat er onderlinge interferentie bestaat. Idealiter zitten alle activiteiten het best zo dicht mogelijk bij de patiënt maar dit is niet mogelijk waardoor er prioriteiten worden gesteld.”
 
“Met az groeninge willen we een materiaalplanning opzetten gekoppeld aan de zorgplanning. Concreet komt hier het OK als eerste voor in aanmerking.”
 

Lean en efficiëntie

“Hoewel logistiek een belangrijke functie vervult is de relatieve prioriteit minder hoog dan voor andere activiteiten en dit vertaalt zich ook in de infrastructuur. Het is bovendien geen sinecure om binnen de gelegde puzzel achteraf nog stukjes te verleggen. Net ook daarom is en blijft de logistieke uitdaging om onze processen zo lean en efficiënt mogelijk te houden door bijvoorbeeld integratie en gebruik van haalbare technologie en automatisatie. Actueel werken we al met bemande electrotrekkers waarbij we telkens 5 of meer rolcontainers koppelen.
Gezien de steeds sneller wordende technologie-evolutie, houden wij er nu al rekening mee dat deze op termijn zullen worden vervangen door distributie ‘robots’ die onbemand en op continue wijze transporten heen en terug kunnen uitvoeren.”
 

Creëren van synergiëen

“Wij streven naar de integratie van de verschillende stromen uit de gekende logistieke entiteiten, waaronder centraal magazijn, apotheek, catering, TD, … Elke levering van facilitaire materialen, medisch- en verpleegkundige verbruiksmaterialen, geneesmiddelen, voeding… heeft zijn respectievelijke frequentie, behandelingsmodaliteit, kritische punten en doorlooptijd. De grote uitdaging hierin is het combineren en het creëren van synergiën met inachtname van alle modaliteiten van de individuele stromen.”
 

Integratie op procesniveau

“Daarnaast streven we naar een integratie binnen het procesniveau: dit betekent meer dan het eenvoudig koppelen van karren vanuit de verschillende (klinische) logistieke entiteiten om een afstand van A naar B te overbruggen. We zoeken naar gelijkaardige logistieke handelingen over de verschillende logistieke entiteiten heen om deze in de mate van het mogelijke te centraliseren. Enkele concrete voorbeelden zijn de centrale goederenontvangst voor alle stromen, het consolideren van de distributiekisten vanuit de apotheek samen met die uit het centrale magazijn vooraleer om ze samen op één kar te plaatsen; of het meepicken van bijvoorbeeld infusen in het reguliere pickproces van het centraal magazijn…”
 

Diverse softwaresystemen voor dezelfde logistieke processen

“Typisch voor grotere zorginstellingen is dat zowel apotheek, catering als centrale logistiek dikwijls hun eigen softwaresysteem gebruiken waarin los van elkaar grotendeels dezelfde logistieke processen worden opgevolgd. Het komt er op aan op de volledige logistieke keten transparant en beheersbaar te maken door de integratie van deze verschillende logistieke softwaresystemen. Op die manier kunnen zowel de masterdata – artikelgegevens, patiëntenID,… – als transactionele data – OK-planning, orders, leveringen, voorraden – uitgewisseld worden.”. Voorts streeft az groeninge naar de uitbreiding van track-and-trace systemen. “Dat hoeft daarom niet noodzakelijk voor alle goederen maar op zijn minst voor de kritische en zorggerelateerde producten zoals bijvoorbeeld geneesmiddelen.”
 

Materiaalplanning gekoppeld aan de zorgplanning

“Daarnaast willen we een materiaalplanning opzetten gekoppeld aan de zorgplanning. Concreet willen we dit als eerste uitwerken voor het OK: dit is het samenstellen van materiaalkarren per ingreep op basis van de ingreepplanning die bijvoorbeeld de dag voordien wordt ‘bevroren’. De ingreepkarren worden dan ’s nachts tot in de desbetreffende zaal gebracht. Om het beeld compleet te maken: ook het automatisch capteren, beheren en opvolgen van de groter wordende informatiestromen die aan de fysische goederenstroom moet worden gekoppeld, is één van onze uitdagingen. Hierbij kan het creatief aanwenden van nieuwe technologieën zoals RFID en RTLS, ons in belangrijke mate operationeel ondersteunen. Ten slotte blijven we zoeken naar nieuwe of creatieve systemen die over de ganse supply chain efficiëntverhogend zijn en meer flexibiliteit bieden,” besluit Lieven Deproost.
 


 

az groeninge in een notendop

  • Omzet: circa 260 miljoen euro
  • Artsen: 220
  • Medewerkers: 2.700
  • Bedden: 1.066
  • Ligdagen: 280.000
  • Opnames klassieke hospitalisatie: 35.000
  • Opnames dagziekenhuis: 56.00
  • Aantal diensten: 56

 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie