Typ om te zoeken

Ziekenhuizen

az groeninge start dienst ortho-geriatrie

Delen

Daarom hebben de diensten orthopedie en geriatrie in nauwe onderlinge samenwerking op 1 december 2013 de dienst ortho-geriatrie opgestart in az groeninge. De patiënten worden op één afdeling gegroepeerd waar kennis en vaardigheden van het multidisciplinaire team leiden tot een optimalisering van de zorg, met als doel de bovengenoemde negatieve effecten van valgerelateerde breuken te beperken. De dienst ortho-geriatrie richt zich tot ouderen boven 75 jaar met een geriatrisch risicoprofiel en valgerelateerde fractuur waar orthopedisch bedside advies noodzakelijk is. Deze afdeling zal als kenniscentrum dienen voor de andere geriatrische diensten op campus reepkaai.
De samenwerking tussen de diensten geriatrie en orthopedie is niet nieuw: door het zorgprogramma geriatrie krijgen geriatrische patiënten al jaren extra ondersteuning op de orthopedische afdeling, meer bepaald via het goed uitgewerkt geriatrisch supportteam. Risicopatiënten worden gedetecteerd door middel van de GRP-score.
 

Tags:

Geef een reactie