Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

AZ Herentals

Delen

“Het beheer van het intern magazijn, onder meer met de opslag van steriele en niet-steriele artikelen, werd tot hier toe uitgevoerd door eigen medewerkers. We kampten er echter al geruime tijd met een acuut ruimtegebrek en tegelijkertijd was de apotheek toe aan uitbreiding. De keuze lag voor de hand: het magazijn verplaatsen was niet mogelijk, de apotheek uitbreiden was de logische oplossing. Dit impliceerde dat wij de stock en het beheer van het magazijn overhevelden naar een gespecialiseerde partner. Voor alle duidelijkheid echter: het aankoopgebeuren van de artikelen gebeurt nog steeds in eigen beheer.”

Stockbeheer optimaliseren

“Ruimtegebrek was overigens niet de enige aanleiding om in zee te gaan met een externe partner, we zagen ook mogelijkheden om het stockbeheer te optimaliseren. Concreet stockeerden we 500 steriele en 1.000 niet-steriele artikelen maar uit metingen bleek onder meer dat een kwart van de voorraad “niet bewoog” gedurende meer dan 12 maanden. Daarnaast konden wij ook geen onderscheid maken tussen het aandeel stockverschil en vervallen voorraad. Bovendien was de interne traceerbaarheid onbestaande wat tot problemen zou kunnen leiden in verband met patiëntveiligheid maar wat ook belangrijk was voor de accreditatie. Om het beeld compleet te maken: de software die we tot voor kort gebruikten bood te weinig algemene- en beleidsinformatie. Zo was er een moeilijke toegang tot de gegevens, bleek bijsturing onvoldoende mogelijk en was de rapportage onduidelijk en onvolledig. Op die manier hadden wij te weinig zicht op onder meer verbruiken per dienst en de kostenverrekening. Het in eigen beheer houden of huur/aankoop van een magazijn op een andere locatie was voor ons geen optie. Mogelijks kon het samenwerkingsverband met AZ Turnhout hierbij een oplossing brengen maar voor hen was deze problematiek op dat moment niet prioritair.”

Parameters

“Uiteindelijk besloten we tot een marktonderzoek en kwam de firma H. Essers als “winnaar” uit de bus. We tekenden een contract voor vijf jaar. De prijs speelde daarbij uiteraard een belangrijke rol maar we hielden ook rekening met nog diverse andere parameters. Zo wensen we dat geleverde artikelen maximaal zes maanden oud zijn, voor steriele producten mag dat oplopen tot twee jaar. Daarnaast eisen we een maximale leveringsbetrouwbaarheid en hechten we ook aan de snelheid van leveringen.”

Expertise externe partner

“De uitbesteding levert ons heel wat voordelen op. In de eerste plaats recupereren we heel wat dure m² ziekenhuisterrein. Daarnaast kunnen we ons meer concentreren op de corebusiness: zorg voor patiënten. De leveringen tot op de diensten vinden ’s nachts plaats, driemaal per week en dit volgens een vast leverschema. Elke dienst heeft zijn eigen bestellijst en kan zijn bestellingen inscannen met rechtstreekse inbreng in het SAP-programma. Door aflevering op de diensten is er minder tijdverlies door interne loopafstanden en minder tijdverlies ten gevolge van het zoeken in verschillende kasten. Het voorraadbeheer is fors verbeterd omdat we beter kunnen inspelen op de behoefte van de diensten. Een ander belangrijke meerwaarde van de externe partner is zijn expertise waarmee wij ons voordeel kunnen doen op het vlak van managementinformatie. Uit onze historiek en na een korte samenwerkingsperiode kan de externe partner nu al prognoses doen wat betreft het volume van de voorraden: sommige voorraadartikelen kunnen verminderd worden, andere moeten omhoog. Dit alles komt de stockoptimalisatie ten goede. Bovendien genieten wij ook mee van de schaalvoordelen van de externe partner bij de onderhandelingen met toeleveranciers,” besluit Danny Dockx.

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie