Typ om te zoeken

In the spotlight

AZ Jan Palfijn Gent ondertekent transgender en intersekse charter als eerste Vlaams ziekenhuis

Delen

Het AZ Jan Palfijn Gent ondertekent op maandag 13 mei als eerste Vlaams ziekenhuis het charter van het Belgische Trans*/Inter* Psycho-medisch-sociaal Netwerk. Dat netwerk werd opgericht door Genres Pluriels in functie van transgender en intersekse personen in België. Terwijl een transgender persoon een genderidentiteit heeft die niet overeenkomt met zijn of haar biologische geslacht, zijn intersekse personen mensen die geboren zijn met geslachtskenmerken (zoals chromosomen, geslachtsorganen of zelfs hormonale structuur) die niet volledig overeenkomen met de mannelijke of vrouwelijke categorieën, of tegelijkertijd behoren tot beide. Het netwerk verwijst transgender en intersekse personen enkel door naar dienstverleners die opgeleid zijn om op een respectvolle en niet-pathologiserende manier met hen om te gaan.

Nood aan een netwerk

Genres Pluriels, de organisatie achter het charter, ondervond dat de nood aan samenwerking, informatie-uitwisseling, kennis en een betere opvang en onthaal van transgender en intersekse personen groot was in België. Al te vaak worden zij nog beschouwd als ziek of worden ze behandeld als psychiatrisch patiënt. Het charter ijvert dan ook voor een depsychiatrisering en depathologisering en wordt onderschreven door juristen, opvoeders, paramedisch personeel, artsen, zorgverleners, enz. Een betere samenwerking tussen professionele instanties die hen correct en respectvol behandelen zal er ten slotte ook toe leiden dat de levenskwaliteit van transgender en intersekse personen verhoogt door betere gezondheidszorg, tewerkstelling, administratie, enz.

AZ Jan Palfijn onderschrijft engagementen van transgender en intersekse charter

AZ Jan Palfijn Gent is een pluralistisch ziekenhuis en heeft een stijgende groep transgender personen die ingrepen laten uitvoeren. Dr. Myny, plastisch chirurg verbonden aan AZ Jan Palfijn Gent, heeft al jarenlang ervaring met zogenaamde torsoplastie bij intersekse of transgender personen die een vermannelijking willen van de borst. Daarbij wordt de borstklier weggenomen via een zo klein mogelijke snede.

Het ziekenhuis erkent ten volle de rechten van transgender en intersekse personen en is ervan overtuigd dat zij hierin als zorgverstrekker een voorbeeldrol moet spelen. Het ziekenhuis is zich door de jarenlange ervaring met transgender personen bewust van het feit dat de zorgverlening met het grootste respect moet gebeuren en dat dat best al start van bij het onthaal. Dat kan bijvoorbeeld al door deze personen aan te spreken met hun sociale voornaam en met eerbied voor het gekozen geslacht. Wie het charter ondertekent, verklaart ook dat de fysieke integriteit van intersekse kinderen beschermd wordt en dat zij enkel mits vrije, volledige en geïnformeerde toestemming een medisch onderzoek of ingreep mogen ondergaan. Al te vaak worden bij intersekse kinderen immers onomkeerbare ingrepen uitgevoerd vooraleer ze zich hiervan ten volle bewust zijn en/of zelf hun toestemming hiervoor hebben gegeven.

Eenmaal deel van het netwerk, krijgt de zorgverlener ook specifieke medische vorming en gerichte opleidingen in functie van de opvang en het onthaal van transgender en intersekse personen.

Tijdens een symposium over transgender en intersekse personen op maandag 13 mei, waarbij dr. Myny de chirurgische technieken in de transgender torsoplastie toelicht, wordt ook het charter officieel ondertekend. AZ Jan Palfijn is het eerste ziekenhuis in Vlaanderen dat deel uitmaakt van het netwerk en het charter onderschrijft.

Geef een reactie