Typ om te zoeken

ICT

AZ KLINA kiest voor elektronische loonbrieven en maaltijdcheques

Delen

“De loonbrieven en maaltijdcheques werden voor de overschakeling op twee verschillende momenten verdeeld in het ziekenhuis. De loonbrieven arriveerden in het ziekenhuis na de loonberekening via ons sociaal secretariaat. De medewerkers van de personeelsdienst deden dan een eerste filtering aan de hand van de loonbrieven van de medewerkers die ziek waren of afwezig omwille van tijdskrediet/zwangerschapsrust/ouderschapverlof. Deze loonbrieven werden vanuit de personeelsdienst naar de medewerkers opgestuurd. De overige loonbrieven werden aan de leidinggevende van de verschillende afdelingen bezorgd en deze gaf de loonbrief aan de desbetreffende medewerker. De maaltijdcheques werden één week later dan de loonbrieven afgeleverd en hierbij verliep er een gelijkaardig proces. Bijkomend moest hierbij zowel de leidinggevende als de medewerker aftekenen dat de maaltijdcheques afgeleverd / ontvangen werden.”

Extra werk

“Deze verdeling was zeer tijdrovend en vormde voor geen enkele partij een meerwaarde. Integendeel, het kwam wel eens voor dat een medewerker te lang afwezig was en vergat de maaltijdcheques op te halen. De maaltijdcheques waren dan vervallen en dit gaf logischerwijze geen aangenaam gevoel. Een medewerker die door de shiftregeling diverse dagen na elkaar niet aanwezig was, kwam daardoor pas later in het bezit van de cheques. Rond de periode van het invullen van de belastingaangifte gebeurde het bovendien frequent dat een medewerker zijn fiche 281.10 niet meer vond en dringend een kopij wenste. Dit gaf extra werk en de medewerker kon niet verder met het invullen van de belastingaangifte.”

Tijd vrij voor essentiële ziekenhuisprocessen

“Om deze redenen zijn we overgeschakeld naar elektronische maaltijdcheques: na de loonberekening beschikt de medewerker onmiddellijk over zijn nieuw credit. De interne verdeling is volledig weggevallen zodat er tijd vrijkomt om met essentiële ziekenhuisprocessen aan de slag te gaan. De elektronische loonbrief heeft als voordeel dat je als medewerker een mooi overzicht hebt van alle loonbrieven op één centraal punt, gecombineerd met andere documenten zoals fiche 281.10, individuele rekening, C131, …. Deze kunnen regelmatig geraadpleegd of geprint worden. Voor de werking van de personeelsdienst zit de meerwaarde voornamelijk in het vrijkomen van ‘nuttige’ tijd. Aangezien beide systemen werken via een internettoepassing vergde dit weinig tot geen IT-tijd, enkel goede werkafspraken met de respectievelijke partners, SD WORX en Sodexo,” besluit Katrin Grooten.
 
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie