Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

AZ Monica

Delen

Het AZ Monica, met campussen in Antwerpen en Deurne, beschikt over 477 bedden voor patiënten die de nacht in het ziekenhuis moeten doorbrengen. Het daghospitaal telt nog eens 85 bedden. Een van de problemen waar ziekenhuizen vandaag mee kampen is het schaarser worden van verpleegkundigen. Daarom is het een prioriteit geworden om deze mensen zo efficiënt mogelijk in te zetten en ervoor te zorgen dat zij zich maximaal kunnen focussen op hun kerntaak: het begeleiden en verzorgen van patiënten. Dat wordt onder meer gerealiseerd door hen te verlossen van alle mogelijke logistieke taken zoals het aanvullen van voorraden, het patiëntentransport, onderhoud, schoonmaak, maaltijdregistratie, enz.

Logistieke pools

Om ook die taken zo efficiënt mogelijk uit te voeren wordt in ziekenhuizen steeds meer ingezet op automatisering en ondersteuning door logistieke software. Bovendien werden al op heel wat plaatsen logistieke pools opgezet met mensen die over de verschillende afdelingen heen ingezet kunnen worden om de werkdruk evenredig te verdelen en een maximale beschikbaarheid te realiseren. Dat leidde onder meer tot een RFID-ondersteund lokaal voorraadbeheer en een zelfactiverende smartphone toepassing voor de logistieke medewerkers, twee innovatieve ideeën die toegevoegd werden aan een groot informatiseringsproject dat AZ Monica samen met Phi Data realiseerde. Meer info: [email protected]

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie