Typ om te zoeken

In the spotlight Ziekenhuizen

AZ Sint-Jozef Malle als eerste Belgisch ziekenhuis internationaal erkend als lokaal traumacentrum

Delen

Resultaat van jarenlange inzet en samenwerking

De spoedafdeling van AZ Sint-Jozef Malle kreeg in februari 2020 als eerste Belgisch ziekenhuis het internationale label van lokaal traumacentrum (LTC) van de Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU). Een speciaal daarvoor opgeleid team van artsen en verpleegkundigen staat 24/24 klaar om traumapatiënten op te vangen. De voorbije jaren kreeg de mugfunctie zo’n 40 trauma’s per jaar te verwerken.

Met dit LTC-label kan het ziekenhuis een traumapatiënt, die ernstige kwetsuren opliep bij een ongeval, snel de correcte behandeling geven. De arts van de mobiele urgentiegroep (mug) beslist op de plaats van het ongeval in welk traumacentrum de patiënt het best kan worden geholpen. Bij aankomst daar staan verpleegkundigen en artsen klaar om de patiënt meteen op te vangen. Medisch-diensthoofd spoedgevallen dr. Gervais Nougon: “Door de opleidingen die onze spoedartsen en verpleegkundigen de voorbije twee jaar volgden, werken we op een gestandaardiseerde manier, wat voordelig is voor de kwaliteit van de zorg voor onze patiënten. Elke aanwezige zorgverlener draagt bij de opvang van een traumapatiënt een hesje met een bepaalde kleur die correspondeert met de taken die hij op dat moment heeft, bijvoorbeeld luchtweg of ademhaling. De toestellen en materialen die bij die specifieke taak horen, hebben dezelfde kleurencode. Dat bevordert de rust die nodig is om de patiënt zo snel mogelijk de beste zorg te kunnen geven.”

Multidisciplinaire zorg voor patiënt staat centraal

De DGU-audit vond plaats na een grondige voorbereiding van drie jaar waarin AZ Sint-Jozef Malle heel wat investeringen deed, zowel in infrastructuur als opleidingen. De goede relatie met het universitair ziekenhuis Antwerpen (UZA), die ook in ziekenhuisnetwerk Helix zitten, was tijdens de voorbereiding een groot voordeel. Zij werden in 2018 door de DGU erkend als supraregionaal traumacentrum en konden zo hun expertise met ons delen. “Nauwe samenwerking met het UZA is belangrijk en zal dit altijd blijven”, aldus dr. Gervais Nougon. Dr. Philip Verdonck, coördinator traumacentrum UZA: “Het AZ Sint-Jozef Malle toont zich een erg constructieve en dynamische partner binnen een ontwikkelend regionaal traumanetwerk, waarbij zij een belangrijke rol als lokaal traumacentrum hebben opgenomen en nu verder optimaliseren. Dit toont dat gestructureerde regionale traumazorg waarbij alle centra met verschillende profielen en expertises complementair zijn, mogelijk is.”

Ook de medewerking van de verschillende disciplines en diensten in het ziekenhuis is enorm belangrijk. Er wordt immers verwacht van bepaalde disciplines dat er steeds een arts aanwezig is in het ziekenhuis die, bij activering van het traumasein, zich zo snel mogelijk naar de spoedafdeling kan begeven. Dr. Eefje Verwulgen, spoedarts: “We merken dat we een veel nauwer contact hebben met zowel collega-artsen als met onze ambulanciers. Het onderlinge respect en begrip is vergroot. De collega’s weten en zien ook dat het label niet enkel een positief effect heeft op de zorg voor de patiënt, maar ook op ons ziekenhuis.”

Het hele LTC-verhaal toont aan dat AZ Sint-Jozef Malle een goed draaiend en financieel stevig regionaal algemeen ziekenhuis is dat kan investeren in infrastructuur, apparatuur en opleiding. Een goede samenwerking met de huisartsen en omliggende ziekenhuizen en het nog steeds stijgend aantal artsen bevestigt dit. Dit label toont aan dat samenwerking op alle mogelijke vlakken loont.

“Elke aanwezige zorgverlener draagt een hesje met een bepaalde kleur die correspondeert met de taken die hij op dat moment heeft.”

Geef een reactie