Typ om te zoeken

Facility

AZ Sint Lucas Gent plukt vruchten van nieuwe MEIKO afwasmachines met geïntegreerd organisch afvalverwerkingsysteem.

Delen

“De ‘oude’ afwasmachines waren niet alleen afgeschreven, hun kosten lagen hoog, de ergonomische belasting was groot, het rendement was gering waardoor er sprake was van een enorme werkdruk. Na een aanbesteding kwam de firma Sabemaf Sechehaye n.v. als winnaar uit de bus. Het totaalpakket – lage kostprijs in gebruik, minder energieverbruik, mindere werkingstijd … – gaf de doorslag.”

Nieuw concept

“Voor alle duidelijkheid, AZ Sint Lucas Gent beschikt over twee keukens. In de ene keuken wordt de vaatwas van de patiënten verwerkt, in de andere keuken de vaatwas van de bezoekerscafetaria, het personeelsrestaurant en de broodjeszaak. Voor de vaatwas van de patiënten kozen we voor een nieuw concept met een ontkoppeld systeem, dwz met een sortering los van de vaatwas. Deze vaatorganisatie bevat een Meiko vaatwasmachine met een bandbreedte van 980 mm voor borden, tassen, glazen, gastronormbakken…enz… en een automatische Meiko plateau-bestekvaatwas-machine met een capaciteit van plus minus 23 dienbladen per minuut. Het bestek wordt via magnetisme van de plateaus weggenomen en valt op een band die het bestek naar de vaatwasmachine brengt. De plateaus lopen verder en worden automatisch in de vaatwasmachine gebracht. Bij de ingang van deze plateau-bestekvaatwasmachine gebeurt alles automatisch en is geen personeel nodig.
De 980 mm breedband afwastunnel biedt als groot voordeel 50 tot 100% meer stuks vaat te kunnen behandelen dan een wastunnel met een standaard bandbreedte tussen 570 en 600 mm. Dit leidt tot een aanzienlijke daling van de investering- en exploitatiekosten. De hygiënische reiniging begint al vanaf de ingang van de wastunnel, waar zich een systeem voor grondige spoeling van de aanvoertafel bevindt. Met regelmatige intervallen spoelt een watergolf etensresten in de verzamelfilter. Met het filtersysteem kunnen vuil- en etensresten tijdens de reiniging van het vaatwerk continu verwijderd worden. Het waswater wordt zo schoon mogelijk gehouden waardoor het minder vervangen moet worden en er dus ook minder wasmiddelen toegevoegd moeten worden. De basis van het wassysteem bestaat uit roestvrijstalen, zelfreinigende pompen met turbine, eveneens in roestvrij staal. Door deze pompen kunnen hoge debiet/vermogenswaarden bereikt worden met als voordeel een daling van het waterverbruik met 30%. Het volledige wasproces kan bestuurd worden met behulp van het aanraakscherm Meiko CC-Touch.
Voor de vaatwas van de bezoekerscafetaria, het personeelsrestaurant en de broodjeszaak opteerden we voor een ‘klassieke’ breedband afwastunnel van Meiko, nl met een bandbreedte van 600mm.

De voordelen van het afvalverwerkingsysteem MEIKO type Waste Star

“De beide afwasmachines zijn verbonden met een geïntegreerd afvalverwerkingsysteem voor organisch afval van MEIKO, type Waste Star. De toegepaste techniek is de ‘vacuümtechniek’ : het transport van het afval gebeurt via het buizenstelsel door afzuiging vanuit de invoertrechters tot de centrale opslagtank. Eén verdieping lager bevindt zich een technisch lokaal waarin de verschillende elementen van het afvalverwerkingsysteem Waste Star ondergebracht zijn.
Naast de opslagtank bevinden zich hier de componenten nodig voor het afvaltransport zoals de compressor, bedieningskast en buffertank voor perslucht. Het afval wordt vermalen vooraleer het verzameld wordt in de tank. Driewekelijks wordt de tank – van 12.000 liter – geledigd voor verwerking in een biogasinstallatie. Het aansluitingsstation staat op een makkelijk toegankelijke plaats voor de tankwagen die zorgt voor het ledigen van de verzameltank. ”Het systeem biedt heel veel voordelen. “De invoertrechters van het afval kunnen in de nabijheid van de afvalproductie geplaatst worden en het is niet noodzakelijk om het afvallokaal te voorzien van klimatisatie. De manuele verzameling van de voedingsresten valt weg. Het systeem draagt ook bij aan betere hygiëne : geen geuren, geen lekken, geen ongedierte en geen insecten meer. Bovendien is het systeem conform aan de hygiënische normen HACCP. Het systeem vergt weliswaar een belangrijke investering maar de exploitatiekosten verlagen fors.”

Snelle terugverdientijd

“De afwasmachines van Meiko zijn operationeel sinds november 2013. We kunnen al een eerste balans opmaken en die is zeer positief. De belangrijkste meerwaarde is ongetwijfeld het hoge rendement met daarnaast ook het minder water- en energieverbruik. De efficiënte afwasmachines hebben er toe geleid dat we ‘besparen’ op 2FTE die nu elders in de organisatie aan de slag zijn. Al deze voordelen zorgen ervoor dat de terugverdientijd van de investering reeds op 6 jaar gerealiseerd zal zijn,” besluiten Karin Carlier en Jan Heymans.
Sabemaf – Sechehaye
Vlaanderen:
Industriezone Zuid III
Industrielaan 4
9320 Erembodegem
Tel.: 053-70 98 07
Fax: 010-47 12 24
Bruxelles-Wallonie
ZoningWavreNord
Avenue Eiffel 8
1300 Wavre
Tel.: 010-47 12 12
Fax: 010-47 12 24
[email protected]
www.sabsech.be

Tags:

Geef een reactie