Typ om te zoeken

Legal Ziekenhuizen

AZ Sint-Lucas zet in op samenwerking met patiëntenverenigingen

Delen

Overtuigd van het belang van lotgenotencontact en het betrekken van de patiënt bij zijn zorg wil AZ Sint-Lucas intensiever gaan samenwerken met patiëntenverenigingen. Om dit engagement concreet te maken werd op 9 oktober een intentieverklaring ondertekend met Trefpunt Zelfhulp en Plazzo (Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen).

AZ Sint-Lucas Gent wil een zelfhulpvriendelijk ziekenhuis zijn waar patiënten betrokken worden bij hun zorg. Naast de medische ondersteuning moet er ook oog zijn voor psychische, sociale, culturele en financiële aspecten van het leven met een bepaalde ziekte of aandoening.

Niko Gobbin, algemeen directeur: “We hebben al bewezen dat we kwaliteitsvolle zorg leveren, maar willen nog meer inzetten op patiëntenparticipatie en persoonsgerichte zorg. Daarom vinden we een duurzame en structurele samenwerking met patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen van groot belang.  Zowel zorgverleners als onze patiënten hebben veel baat bij hun ervaringskennis.”

Carine Van Wanseele, Trefpunt Zelfhulp, vult aan: “Patiëntenverenigingen beschikken inderdaad over unieke ervaringen en informatie die betrekking hebben op de behandeling van chronische of levensbedreigende aandoeningen. Wij zullen patiëntenverenigingen informeren over samenwerkingsmogelijkheden en hen begeleiden bij de uitwerking ervan.”

Op de ondertekening van de intentieverklaring was ook een grote groep patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen aanwezig met vertegenwoordiging van Alzheimer liga, Neovida, Stoma Ilco, Diabetesliga, RA-liga, vzw Hodgkin en non-Hodgkin, Liga Myastenia Gravis, Vereniging voor gelaryngectomeerden, Ikaros, Stap voor Stap en ANBN. Zij gingen in gesprek met zorgverleners van de betrokken afdelingen en spraken over wederzijdse verwachtingen.

Geef een reactie