Typ om te zoeken

ICT

Belgische biotechnologie en life sciences zeer belangrijk voor Japan

Delen

30 topwetenschappers en bedrijfsleiders uit Belgische onderzoekscentra en bedrijven hebben vandaag hun werk en hun visie gedeeld met meer dan 400 Japanse tegenhangers. De workshop in Tokyo met 600 aanwezigen werd  georganiseerd in het kader van de koninklijke missie naar Japan naar aanleiding van 150 jaar Japans-Belgische diplomatieke relaties. Op deze workshop werden de uitstekende relaties tussen Japan en België in ‘life sciences’ in de verf gezet.

De Belgische wetenschappers en bedrijfsleiders actief in de life sciences zijn naar Tokyo gekomen voor het jaarlijks business congres BioJapan waar meer dan 5000 deelnemers worden verwacht. België is daar met zijn 20 bedrijven een van de belangrijkste delegaties.

Maar in het jaar waarin Japan en België hun 150 jaar diplomatieke relaties vieren wilde deze nieuwe sector de kans niet laten voorbijgaan om haar uitstekende relatie met Japanse onderzoekers en bedrijven in de verf te zetten. In een workshop georganiseerd door de Waalse (AWEX), Vlaamse (FIT) en Brusselse (BIE) investerings- en exportdiensten, inhoudelijk gesteund door BioWin en FlandersBio, de Waalse en Vlaamse life sciences cluster organisatie zijn meer dan 30 topwetenschappers en bedrijfsleiders aan het woord gekomen.

In zes parallelle sessies zijn een aantal humane ziektedomeinen verkend. Kanker, Hersenaandoeningen, Infectieziekten, regeneratieve geneeskunde,  en verbetering van de globale gezondheidszorg kwamen aan bod. In ieder van deze workshops hebben Belgische en Japanse vertegenwoordigers hun huidige kennis en visie gedeeld en is er verkend hoe de grenzen van deze kennis in de toekomst kunnen verlegd worden door beter samen te werken. 

Deze toekomstvisie is tenslotte gedeeld met de belangrijkste vertegenwoordigers van de koninklijke missie aanwezig in Tokyo. Voor de Belgische vertegenwoordigers op BioJapan is dit een zeer belangrijke duw in de rug om hun business in Japan verder uit te bouwen en om de reeds goede relaties te versterken.

Claire Tillekaerts (Flanders Investment en Trade) bevestigt het belang van deze workshop: ‘We zijn er zeker van dat de aandacht die onze bedrijven vandaag kregen zal leiden tot nieuwe contracten’.

Jo Bury (VIB) kan niet genoeg benadrukken waarom samenwerken met Japan een must is: Japan is de tweede grootste markt voor gezondheidsoplossingen in de wereld. Een onderzoeksinstelling zoals VIB wil om die reden heel nauw samenwerken met Japanse onderzoekers en bedrijven. Het niveau van wetenschappelijk onderzoek in Japan is trouwens ook bijzonder hoog. Samenwerkingen lopen al jaren bijzonder vlot’.

FlandersBio (Henk Joos) is blij dat de blijvende inspanningen om bedrijven naar Japan te brengen vruchten afwerpt: ‘We zijn straks met onze bedrijven voor de 5de keer aanwezig op BioJapan. Deze aanwezigheid wordt versterkt door een sterke samenwerking tussen de Tokyo gebaseerde technologie attaché en het team van FIT in Japan en FlandersBio. De kans om in aanwezigheid van een koninklijke missie onze bedrijven breed in de kijker te zetten zal de Belgische delegatie een enorm magneet effect bezorgen op het BioJapan congres’.

______________________________________________________________________________________

Over FlandersBio
FlandersBio is de koepelorganisatie voor de life sciences sector in Vlaanderen; een dynamische ledenorganisatie met momenteel meer dan 330 leden.
FlandersBio biedt zijn ledenbedrijven een brede waaier aan diensten aan. Zo organiseren wij diverse netwerkactiviteiten om samenwerkingen en kennisoverdracht in de sector te stimuleren, behartigen wij pro-actief de belangen van onze leden bij de overheid, en helpen wij – met onze gerichte informatie en communicatieactiviteiten – de bedrijven om hun nationale en internationale visibiliteit te verhogen.

FlandersBio wordt ondersteund door een aantal strategische partners: VIB, Janssen Pharmaceutica, Roche Diagnostics, KBC Securities, Deloitte, Flanders Investment & Trade, IWT en Gimv/Biotech Fonds Vlaanderen. Voor meer informatie, surf naar www.flandersbio.be 

Over VIB
Basisonderzoek in de levenswetenschappen, dat is de kernactiviteit van VIB. Enerzijds de grenzen verleggen van wat we weten over moleculaire mechanismen, hoe deze mechanismen levende wezens zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen regelen, en anderzijds zorgen voor tastbare resultaten die bijdragen aan een betere samenleving. Gestoeld op een partnerschap met vijf Vlaamse universiteiten – UGent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt – en een stevig investeringsprogramma, bundelt VIB de expertise van 75 onderzoeksgroepen in één instituut. Het techtransfer-team van VIB vertaalt proactief biologische inzichten in nieuwe economische activiteiten die op hun beurt weer kunnen leiden tot nieuwe producten, medicijnen e.d. die kunnen gebruikt worden in de geneeskunde, landbouw en tal van andere toepassingen. VIB neemt ook actief deel aan het publieke debat over biotechnologie door het ontwikkelen en verspreiden van een breed scala aan wetenschappelijk onderbouwde informatie over alle aspecten van de biotechnologie. Meer info op www.vib.be.

Over Flanders Investmet & Trade
FIT, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, ondersteunt Vlaamse bedrijven op verschillende manieren om hun internationale ambities waar te maken. Met meer dan 90 kantoren in de wereld zit FIT vaak vlakbij de exportmarkt die Vlaamse bedrijven (willen) aanboren.

De Vlaamse Economische Vertegenwoordigers en handelssecretarissen wereldwijd doen concrete handelsvoorstellen en beantwoorden vragen van Vlaamse bedrijven hoe ze –met hun product of dienst– een stukje buitenland kunnen veroveren. Ze signaleren ook opportuniteiten bij internationale organisaties, leveren contactgegevens van buitenlandse prospects, enz… Daarnaast kunnen KMO’s bij FIT aankloppen voor financiële steun bij hun internationale projecten. Meer informatie over FIT www.flandersinvestmentandtrade.be

 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van