Typ om te zoeken

HR

Belgische medewerker niet onverdeeld gelukkig op het werk

Delen
Werknemers vinden vooral een gezond evenwicht tussen hun privéleven en hun job erg belangrijk. Ook de werkomgeving moet aangenaam zijn. Op dat vlak scoren vooral zaakvoerders van kleine ondernemingen goed: in bedrijven en instellingen met maximaal tien medewerkers is de werkomgeving het best. In KMO’s heerst ook een grotere tevredenheid over de sfeer op het werk.

Loon als twistpunt

De verloning blijkt dan weer een heikel punt. Werknemers geven hun loon een gemiddelde score van 6,6 op 10. Amper één op drie vindt zijn loon conform aan dat van de markt. Een grondig verschil met de mening van de werkgevers, die hun loonbeleid wel conform de markt vinden. Één op zes meent zelfs dat het hoger ligt. Opvallend is ook de vrij grote onwetendheid over de barema’s. Eén op vier werknemers weet niet waar hij zich bevindt in vergelijking met de bestaande barema’s.

Boeiende job

Ook de grote betrokkenheid van werknemers met hun job springt in het oog: vier op de vijf mensen hebben regelmatig plezier aan hun werk en vinden hun baan ook boeiend en voldoende afwisselend. De doorgroeimogelijkheden, evaluatie en personeelsactiviteiten kunnen dan weer beter, vinden ze. Dat geldt in kleine bedrijven ook voor de hr-processen.

Tenslotte geven werknemers met een langere anciënniteit via de enquête ruchtbaarheid aan hun grote nood aan feedback. Ze ervaren dat jonge en nieuwe medewerkers wel de nodige aandacht krijgen, maar willen via functionerings- en evaluatiegesprekken ook meer respons van hun werkgever krijgen.

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie