Typ om te zoeken

ICT

BelRAI: een stem uit de woonzorgsector

Delen

Dit is een inhaak-artikel op BelRAI: enorm potentieel maar nog veel werk
 
In het kader van de Roadbook Informatisering Woonzorgcentra hebben Emmaüs Ouderenzorg en Vulpia deelgenomen aan één van de eWZC-projecten. Dit zijn pilootprojecten met als doel om IT-functionaliteiten voor gegevensdeling en procesbeheersing uit te testen in de reële werkomgeving.
 
Paul Van Tendeloo is algemeen directeur van de groep Emmaüs Ouderenzorg die onder meer bestaat uit vier woonzorgcentra met residentieel aanbod, maar ook met de mogelijkheid tot dagverzorging en kortverblijf. De groep baat voorts ook assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum uit.
 
Jeanette Van Der Vliet is veiligheidsconsulent ICT bij Vulpia. Deze zorgverlenende groep bestaat uit meer dan veertig woonzorgcentra en ook heel wat assistentiewoningen, verspreid over heel België.
 
We spraken met hen over de toepassing van BelRAI in de sector van de woonzorgcentra.
 

BelRAI getest in de woonzorgcentra

Vulpia heeft met twee woonzorgcentra deelgenomen aan een testproject in het kader van BelRAI. Het doel was om BelRAI te koppelen aan het EPD van het woonzorgcentra.
 
Jeanette Van Der Vliet: “Naast de technische implementatie die nodig was om de BelRAI-resultaten op te nemen in het EPD van de bewoner, hebben we ook heel wat tijd besteed aan de opleiding van het personeel dat met de tool moest werken. Terwijl de ene werknemer het idee al snel oppikte, had de andere werknemer er iets meer moeite mee. Een goede begeleiding van de mensen in het veld is dan ook van cruciaal belang. En een eenmalige opleiding is niet voldoende. Naarmate je de tool meer in de diepte gaat gebruiken, zal een blijvende begeleiding noodzakelijk zijn.”
 
Paul Van Tendeloo: “Vanuit de e-WZC-projecten was er geregeld vorming en feedback vanuit de wetenschappelijke begeleidingsequipe. De vragen vanuit het werkveld werden telkens meegenomen om tot verbeteringen te komen, tot grote tevredenheid van eenieder.”
 

Het nut van BelRAI en de screener

Paul Van Tendeloo onderstreept het belang van het gebruik van BelRAI als uniforme schaal om de zorgbehoevendheid van patiënten te kwantificeren.
 
Paul Van Tendeloo onderstreept het belang van het gebruik van BelRAI als uniforme schaal om de zorgbehoevendheid van patiënten te kwantificeren.
 
Paul Van Tendeloo: “Tot nu toe hebben wij altijd de KATZ-schaal gehanteerd om onze bewoners en klanten in te schalen. Dit instrument is echter zwaar verouderd en bovendien onaangepast aan de psychische en sociale noden van de zorgbehoevende ouderen. De KATZ-schaal voldoet bijvoorbeeld niet om een valabele inschatting van de dementiegraad te bekomen. Ook om te kunnen vergelijken met andere sectoren kan BelRAI zeker een meerwaarde betekenen. Hoewel dit ook vandaag al meer dan wenselijk is, is het vooralsnog niet mogelijk.”
 
Voor de residentiële bewoners van een woonzorgcentra is het noodzakelijk om een volledig assessment te doen met behulp van de Long Term Care Facility module van BelRAI. Deze doelgroep heeft nood aan complexe chronische zorg waardoor het nut van de BelRAI-screener eerder beperkt is. Voor patiënten met kortverblijf of dagverzorging kan de screener dan weer wel zinvol zijn. Maar ook hier zal deze in praktijk vaak aangevuld worden met het uitgebreide BelRAI instrument Acute Care of Long Term Care Facility.
 
Jeanette Van Der Vliet: “De KATZ-schaal was in het verleden enkel goed voor een beperkte momentopname. BelRAI gaat veel verder. Het bekijkt de bewoner vanuit alle mogelijke invalshoeken. Er zijn dan ook heel veel mensen bij betrokken: kinesisten, animatoren, voedingsdeskundigen, verpleegkundigen, enz. Zo krijg je een volledig beeld van een patiënt. De CAPS die hieruit naar boven komen, laten toe om op een preventieve manier te acteren in de zorg van een bewoner. Zo kan je veel sneller detecteren waar de mogelijke risico’s liggen voor de bewoner en waar hij in de toekomst mogelijk last van zal ondervinden. Zo kan je concrete aanpassingen doen in het zorgplan waardoor problemen in de toekomst vermeden kunnen worden.”
 

Handig in dagelijkse werking

Een statusname van een patiënt via de BelRAI-screener kan eenvoudig gebeuren via een pc, laptop of tablet. Vooral met een tablet, die zeker voor jongere medewerkers heel hanteerbaar is, is de werking heel transparant waardoor prioriteiten snel duidelijk worden.
 
Paul Van Tendeloo: “In onze eigen woonzorgcentra is transmuraal gebruik van BelRAI nu al mogelijk. Hierdoor wordt de informatie die werd bijgehouden bij een BelRAI inschaling naar aanleiding van een dagverzorging of kortverblijf bruikbaar bij een eventuele residentiële opname.”
 
Jeanette Van Der Vliet: “Voor dit project hebben wij de BelRAI vragenlijst elektronisch, via een tablet, laten invullen door de verschillende diensten. De CAPS, het resultaat van zo’n BelRAI assessment wordt in een PDF-document gegoten en dit wordt toegevoegd aan het EPD van de betrokken bewoner. De resultaten worden besproken tijdens het multidisciplinair overleg. Op basis hiervan wordt dan een gezamenlijke beslissing genomen over de verdere acties in de zorgplanning van de bewoner.”
 

Impact op IT-systemen van wzc

De succesvolle uitrol van BelRAI in de woonzorgsector staat en valt met de technisch implementatie in het IT-systeem van woonzorgcentra.
 
Jeanette Van Der Vliet: “Voor het testproject was een goed wifi-signaal onontbeerlijk aangezien de tablets in verbinding moeten staan met de server die alle informatie bijhoudt. Gelukkig zijn onze woonzorgcentra uitgerust met een modern IT-systeem waardoor dit geen probleem vormde. Ik kan mij echter inbeelden dat dit niet voor alle woonzorgcentra het geval is. In sommige gevallen zal er dus al geïnvesteerd moeten worden in een goede basisinfrastructuur.”
 
Paul Van Tendeloo: “De meeste woonzorgcentra zijn vandaag niet klaar om BelRAI te implementeren in hun werking en hun informaticasystemen. Veiligheid en privacy vormen de achilleshiel zoals de
e-wzc-projecten in het  verleden hebben aangetoond. Vandaag werkt nog maar een minderheid mobiel met laptops en slechts uitzonderingen met tablets.”
 
Het zal bovendien belangrijk zijn om voldoende kennis over BelRAI in huis te hebben.
 
Paul Van Tendeloo: “Om dit te garanderen moet er minstens één medewerker, met backup, halftijds vrijgesteld worden om multidisciplinaire overlegmomenten met BelRAI te coördineren. Dit is wat mij betreft een minimumvereiste en een kritische succesvoorwaarde.”
 
Alles zal afhangen van de aanpak. Voldoende tijd, voldoende middelen en mensen zullen onontbeerlijk zijn.”
Paul Van Tendeloo
 
Verder raadt Paul Van Tendeloo ieder woonzorgcentrum aan om een businessplan op te stellen en een projectleider aan te stellen met het oog op een goede implementatie. Het is belangrijk dat de projectgroep bestaat uit zowel zorg- als IT-medewerkers om het interne draagvlak te vergroten.
 
Jeanette Van Der Vliet: “Het is inderdaad zo dat er voor een goed gebruik van BelRAI in de woonzorgcentra heel wat tijd nodig is. Een volledig BelRAI onderzoek telt al gauw driehonderd vragen. Het beantwoorden van al die vragen kost dus heel wat tijd. Om BelRAI te integreren in de dagelijks werking van woonzorgcentra zijn er dus grote inspanningen nodig.”
 
Lees ook: BelRAI: EEN STEM UIT DE ZIEKENHUISSECTOR
Lees ook: BelRAI: DE STEM VAN AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie