Typ om te zoeken

ICT

BelRAI: een stem uit de ziekenhuissector

Delen

Dit is een inhaak-artikel op BelRAI: enorm potentieel maar nog veel werk
 
Rudi Plas is werkzaam als ICT-coördinator voor het EMD in het Universitair Ziekenhuis van Brussel. Zijn collega Ingo Beyer, professor en diensthoofd van de geriatrische afdeling, is intern de grootste voortrekker van BelRAI. Hij was actief betrokken bij de recente ontwikkelingen en is erg positief over de mogelijkheden van BelRAI. Hij promoot de module Acute Care als instrument om de toestand en de risico’s van geriatrische patiënten in te schalen. Het is dan ook niet toevallig dat het UZ Brussel momenteel als pilootziekenhuis acteert om deze module intern te testen.
 
“In een eerste fase willen we BelRAI vooral testen als registratiemiddel en intramuraal instrument voor het inschalen van geriatrische patiënten. In een tweede fase zullen we ook gebruik maken van de webservices om onze gegevens via het eHealth-platform te delen en op termijn ook zelf BelRAI-gegevens van andere instellingen te gebruiken.”
Rudi Plas
 

BelRAI geïntegreerd in het EPD

De mensen op de werkvloer zijn erg positief over BelRAI. Er werd dan ook gekozen om de BelRAI-registratietool te integreren in het EPD-pakket dat het ziekenhuis al langer gebruikte.
 
Rudi Plas: “We hebben de keuze gelaten aan de mensen op de werkvloer. Professor Ingo Beyer heeft daar een belangrijke voortrekkersrol in gespeeld. Aanvankelijk zijn we gestart met het registreren van de items via een mobiele applicatie van Pyxima. Dit betreft een stand-alone applicatie zonder koppeling naar andere systemen. Al snel werd duidelijk dat men toch de voorkeur gaf aan een geïntegreerde registratie in het bestaande EPD-pakket.”
 
Een geïntegreerde oplossing heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo kunnen BelRAI gegevens over medicatie en verpleegkundige gegevens gemakkelijk hergebruikt worden voor andere doeleinden.
 
Het instrument Acute Care stelt vier meetmomenten voor, zijnde premorbide, opname, dag 14 en ontslag. Bij het UZ Brussel kozen ze om slechts met drie meetmomenten te werken: premorbide, opname en ontslag. Voor elke patiënt kunnen de BelRAI-gegevens voor elk van deze fases rechtstreeks in het EPD ingegeven worden.
 
Het EPD liet al toe om andere schalen te gebruiken voor de inschaling van de zorgbehoevendheid van patiënten. Deze waren eerder losstaand en boden niet dezelfde mogelijkheden als BelRAI.
 

Kleine technische ingreep zorgt voor grote meerwaarde

Het UZ Brussel stond zelf in voor de technische integratie van de BelRAI registratie in het EPD. Ze stonden in contact met Prof. Anja Declercq van KU Leuven betrokken bij het BelRAI-project. Bovendien hadden ze al ervaring met het maken van koppelingen via webservices naar het eHealth-platform. Technisch gezien was het dus een redelijk eenvoudige ingreep, maar wel een met een grote functionele meerwaarde.
 
Rudi Plas: “Zo kunnen we op termijn de zorgbehoevendheid van een patiënt die van een zorginstelling binnenkomt op onze dienst geriatrie al op voorhand inschatten. Dat biedt uiteraard grote voordelen voor de afdeling in zake planning en voorbereiding.”
 
Rudi Plas wijst ook op het multidisciplinaire karakter van BelRAI: “We zijn gestart met het registreren op onze dienst geriatrie. Ik stel vast dat er veel verschillende profielen betrokken zijn bij deze registratie: verpleegkundigen, ergotherapeuten, diëtisten, psychologen, artsen, enzovoort. Al deze zorgactoren zijn gewoon om het bestaande EPD te gebruiken en kunnen met minimale opleiding gewoon aan de slag voor de BelRAI-registratie.”
 

Gevaar voor twee snelheden

De impact van BelRAI op het IT-systeem van UZ Brussel was tot nu toe dan wel beperkt, maar dat wil niet zeggen dat dit voor alle ziekenhuizen het geval zal zijn. Het UZ Brussel ontwikkelt haar EPD zelf. Dit is een enorm voordeel omdat ze zaken die vanuit de overheid en vanuit het eHealth-platform worden opgelegd zonder grote problemen kunnen verwezenlijken.
 
Rudi Plas: “Ik vraag me wel af hoe andere ziekenhuizen en instellingen hiermee omgaan? Een aanzienlijk deel heeft nog steeds geen EPD, laat staan de mogelijkheid om instrumenten als BelRAI als geïntegreerd onderdeel aan te bieden. Deze ziekenhuizen zijn aangewezen op de website van BelRAI om gegevens te registreren en uit te wisselen. De registratiedruk voor zorgverleners wordt alsmaar groter. Jammer genoeg blijft een coherente, gebruiksvriendelijke manier om dit voor hen te vergemakkelijken dikwijls achterwege.”
 
De tool op zich heeft heel wat voordelen, maar de vraag is: hoe snel kan je het aanbieden in een instelling die nog niet mee is met het digitale verhaal? Het merendeel van de ziekenhuizen gebruikt vandaag zelfs nog geen EPD.
 
Rudi Plas: “Het gevaar is dat we een situatie krijgen waarbij er op twee snelheden gewerkt wordt. Enerzijds heb je de intentie van de overheid om de digitalisatie in de zorgsector te versnellen, waar een aantal instellingen ‘gemakkelijk’ op kunnen inspelen. Aan de andere kant zit je met de realiteit dat er veel ziekenhuizen en instellingen nog maar een fractie van hun processen heeft gedigitaliseerd. Heel wat van deze instellingen zijn bovendien nog steeds op zoek naar een betaalbaar, functioneel EPD op ‘Belgische’ maat. Op dat vlak is er in elk geval nog een grote inhaalbeweging nodig.”
 
Lees ook: BelRAI: EEN STEM UIT DE WOONZORGSECTOR
Lees ook: BelRAI: DE STEM VAN AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie