Typ om te zoeken

Legal

“Bemiddeling”

Delen

Wat is “bemiddeling”?

“Bemiddeling” is een efficiënte, eenvoudige en snelle procedure om een geschil op te lossen. Wanneer er een geschil bestaat tussen partijen dan kunnen zij op vrijwillige basis beslissen om hun geschil via bemiddeling op te lossen. Partijen kunnen dus niet verplicht worden om tot bemiddeling over te gaan.
Bovendien wordt een bemiddeling op een strikt vertrouwelijke manier afgehandeld. Dit betekent concreet dat alles wat er tijdens een bemiddeling gezegd wordt en alle documenten die er worden voorgelegd, vertrouwelijk blijft. Zowel de betrokken partijen, de bemiddelaars en eventuele derden moeten op een vertrouwelijke manier handelen.

Twee vormen van “bemiddeling”

Onze wetgeving voorziet twee vormen van bemiddeling, namelijk de vrijwillige en de gerechtelijke bemiddeling. De “vrijwillige” bemiddeling gebeurt volledig buiten elke gerechtelijke procedure om. Het zijn hier de betrokken partijen die beroep doen op een bemiddelaar naar hun keuze om hun geschil proberen op te lossen. Daarnaast is er ook nog de “gerechtelijke” bemiddeling. Deze kan aanbevolen worden door de rechter op vraag van één der partijen of indien de partijen ermee akkoord gaan. De gerechtelijke procedure zal tijdens de bemiddeling opgeschort worden, zodat partijen de kans krijgen om samen een oplossing voor hun geschil te vinden.

Wanneer beroep doen op bemiddeling?

Er kan op een “bemiddeling” beroep worden gedaan voor allerhande zaken, dus ook voor sociale zaken en handelszaken. Bestaat er een geschil tussen handelaars, of heeft een handelaar problemen heeft met een klant (bv een klant die zijn factuur niet betaalt) of leverancier (bv een foute levering), dan kan er beroep gedaan worden op een bemiddeling. Ook voor geschillen met aandeelhouders kan bemiddeling een oplossing brengen.

Hoe gaat het in zijn werk?

De bemiddelaar zal vooral luisteren naar de partijen en een dialoog openen tussen hen. Hij zal proberen om op die wijze de betrokken partijen tot een akkoord te brengen. Een bemiddelaar moet dus neutraal en onafhankelijk zijn. Hij zal de partijen op de hoogte brengen van de “spelregels”. Daarna zal er een gesprek plaatsvinden tijdens hetwelk elke betrokken partij haar punten uiteenzet en zij aanhaalt over welk aspect er niet tot een akkoord kan gekomen worden. Er wordt dan gezocht naar een oplossing van het geschil en dit samen met de betrokken partijen en de bemiddelaar.

Tags:

Geef een reactie