Typ om te zoeken

Finance

Beslissingen van de Vlaamse Regering over de zorgsector

Delen

*Voorstel van minister Jo Vandeurzen
In uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector werden vanaf 2001 de DAC-projecten binnen de sector Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen geregulariseerd. Projecten die geen aansluiting vonden bij een bestaand regelgevend kader, werden projectmatig verder gesubsidieerd. Projecten waarvoor de subsidie hoger ligt dan 250.000 euro worden opgenomen in een besluit van de Vlaamse Regering. In dat kader kent de Vlaamse Regering een subsidie toe van in totaal 2,3 miljoen euro voor de tewerkstelling van personeel in het voormalig Derde Arbeidscircuit in het jaar 2015, aan het Rode Kruis-Vlaanderen (1,5 miljoen euro) en aan het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen (bijna 800.000 euro).
*Voorstel van minister Jo Vandeurzen
De Vlaamse Regering benoemt Eric Avonts als effectief lid van het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ter vervanging van Ann Gaublomme, die ontslag nam. Ze benoemt Marc Pattyn als plaatsvervangend lid ter vervanging van Eric Avonts. Bjorn Ramaekers wordt benoemd als effectief lid ter vervanging van de ontslagnemende Hendrik Delaruelle.
*Voorstel van minister Jo Vandeurzen
Het Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) is het budget dat ter beschikking wordt gesteld aan een persoon met een handicap om de nodige assistentie om thuis te kunnen wonen te organiseren en te financieren. Zo kunnen persoonlijke assistenten in dienst worden genomen die de persoon met de handicap ondersteunen in zijn thuissituatie. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) subsidieert budgethoudersverenigingen om de PAB-houders te ondersteunen bij het gebruik van het PAB. Zij helpen onder meer bij de opstart van het PAB, organiseren infodagen, zijn bereikbaar voor vragen en geven een ledentijdschrift uit. De regelgeving PAB zal vanaf 2016 worden ingebed in de Persoonsvolgende financiering (PVF). Om de ondersteuning aan de PAB-houders optimaal te continueren en met het oog op de optimale transitie naar PVF, wijzigt de Vlaamse Regering nu het PAB-besluit zodat de budgethoudersverenigingen de forfaitaire subsidiëring die ze vandaag ontvangen kunnen behouden tot eind 2015.
*Voorstel van minister Jo Vandeurzen
In het kader van de besparingen binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wijzigt de Vlaamse Regering principieel artikel 36 van het ministerieel besluit dat het bedrag en de voorwaarden vaststelt voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in de wet over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden. Er wordt een paragraaf toegevoegd waardoor de tegemoetkoming voor de periode 1 juli 2015 tot en met 30 september 2015 verminderd wordt met 0,5892%. De tegemoetkoming wordt vanaf 1 oktober 2015 met 0,1473% gecorrigeerd. De besparing bedraagt op jaarbasis 2,1 miljoen euro. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie