Typ om te zoeken

Legal

Bestuurdersaansprakelijkheid: onderschat risico, ook in de zorg

Delen

1 op 3 bestuurders brengt eigen huis en spaarcenten in gevaar

Iedereen die een bestuursmandaat opneemt, stelt zich automatisch borg met zijn persoonlijke spaarcenten en eigen woning. Het speelt daarbij geen rol of het gaat om een bezoldigd of onbezoldigd mandaat. De bestuurder draait op voor foute bestuursbeslissingen in ogen van de buitenwereld.

Groeiend gevaar in België

Anno 2013 kan de bestuurder veel meer geraakt worden dan een decennium geleden. De toename qua regelgevingen in België is daar niet vreemd aan. Fouten tegen veiligheid op het werk, discriminatie en pesten op de werkvloer, overtredingen tegen milieuwetgevingen of faillissementen; stuk voor stuk kunnen ze verhaald worden op het privévermogen van de bestuurder. Bovendien zijn de fiscus en RSZ de laatste jaren actiever geworden om verliezen te recupereren via bestuurders. De overheid gaf hen daartoe extra mogelijkheden.
Maar ook het maatschappelijk klimaat in België veranderde de laatste jaren. Burgers zijn steeds beter op de hoogte van alle regelgevingen. Ze nemen dan ook vaker het heft in eigen handen en stellen een bedrijf of vereniging aansprakelijk voor de in hun ogen geleden schade. Gevolg: bestuurders moeten in de buidel tasten om zich te verdedigen voor de rechtbank. Los van het feit of ze effectief in de fout zijn gegaan. Bovendien nemen de juridische kosten jaar na toe.

Niet alleen zaakvoerders lopen gevaar

De term bestuurdersaansprakelijkheid dekt niet de volledige lading. Onder de term bestuurder vallen ook andere leidinggevenden dan de dagelijkse zaakvoerder van het bedrijf. Denk aan de leden van het directiecomité, leden van het auditcomité en niet te vergeten de feitelijke bestuurders, HR Manager of zelfs bepaalde bedienden vanuit hun functie.

Hoe kan een bestuurder het risico op aansprakelijkheid beperken?

Bestuurders kunnen hun aansprakelijk gelukkig fors beperken. In de eerste plaats komt het er als bestuurder op aan goed te besturen. Niet alleen met respect voor wetten en procedures, maar altijd met het principe van de goede huisvader indachtig. Bestuurders moeten ook niet aarzelen om bezwaar aan te tekenen tegen beslissingen waar ze niet mee akkoord gaan. Als ultiem middel kunnen ze ontslag nemen. Opgelet: het ontslag dient wel gepubliceerd te worden. Enkel vanaf dat moment is een bestuurder niet langer aansprakelijk. Een goede Raad van Bestuur is een ander pluspunt. Wees er als bestuurder aanwezig. Probeer via een exoneratieclausule vooraf afstand te doen van een eventuele vennootschapsvordering. En tot slot bestaat de mogelijkheid om eens per jaar op de algemene vergadering kwijting te laten verlenen voor een bestuursfout.
De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, de enige 100% bescherming
Bestuurders zijn echter nooit 100% zeker dat ze niet aansprakelijk gesteld worden voor hun beslissingen. Er kan altijd iemand een claim indienen tegen de bestuurders. Gevolg: procedurekosten. Die zijn goed voor gemiddeld 85% van de kosten voor bestuurders. Een verzekering ‘Bestuurdersaansprakelijkheid’ ofte Directors & Officers Liability (D&O) vormt het sluitstuk van de bescherming van het privévermogen van de bestuurder. De polis zorgt ervoor dat elke bestuurder met een gerust gemoed kan ondernemen.
Zakboekje om bestuurders te wijzen op de risico’s van het bestuursmandaat
Wie meer uitleg wenst rond het onderschatte risico, kan het zakboekje ‘Bent u aansprakelijk?… Of niet?’ lezen. Het boekje opent de ogen van (toekomstige) bestuurders en managers inzake het gevaar van het bestuursmandaat. Het informeert hen en reikt tips aan om de aansprakelijkheid te beperken. Dit alles aan de hand van praktijkvoorbeelden en op basis van een juridisch onderbouwd kader. Het boekje is verkrijgbaar via de webshop:
http://www.zwebshop.be/aansprakelijk-of-niet.php

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie