Typ om te zoeken

HR Sector Ziekenhuizen

Bethanië lanceert nieuwe huisstijl, logo, website én extra opname-afdeling

Delen

Na meer dan 20 jaar is Bethanië haar oude huisstijl en logo ontgroeid. De vraag naar zorg is de laatste jaren veranderd. Mensen worden mondiger en verwachten dat ze hun autonomie kunnen bewaren en inspraak hebben in de zorg die ze krijgen. Hierdoor krijgt de patiënt meer zorg op maat. Dat betekent dat zorg steeds meer in het gewone leven en de omgeving van de patiënt verloopt en niet in een zorgvoorziening. Bovendien is het een uitdaging om goeie zorgmedewerkers te vinden. Om al deze redenen wil Bethanië zich meer profileren naar de buitenwereld.

Esdoorn

Het nieuwe logo is geïnspireerd op het vruchtje van de esdoorn. De symboliek vertelt ons verhaal: bewoners en patiënten zijn stuk voor stuk helikoptertjes, op zoek naar vruchtbare grond om veilig te landen en met de hulp van onze medewerkers boven zichzelf uit te groeien.

Op deze manier wil Bethanië met een eenvoudig en opvallend logo naar buiten komen dat blijft
plakken. Concreet zullen dus de oude logo’s van psychiatrisch ziekenhuis Bethanië, Elim, Moeder & Baby, stigWA, psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen, therapeutische gemeenschap De Evenaar, revalida- tiecentrum De Keerkring en beschut wonen De Sprong verdwijnen en vervangen worden door bovenstaand logo, zodat het duidelijker wordt dat alle deze deelvoorzieningen tot Bethanië horen. Alle voorzieningen krijgen samen ook één nieuwe website: www.bethanie-emmaus.be. Een website met een handige zoekfunctie en veel foto’s gemaakt op alle afdelingen van Bethanië.

Bijkomende opname-afdeling
De hulpverleners van Bethanië stelden vast dat er in onze regio niet voldoende opnamecapaciteit was voor mensen met ernstige psychiatrische kwetsbaarheid die nood hebben aan een crisisbehandeling. Daarom komt er nu naast de reeds bestaande opname-afdelingen Steiger (gesloten, 20 bedden) en Oever (open, 22 bedden) een tweede open afdeling: Dauw (22 bedden). Alle informatie vind je terug op nieuwe site: www.betha- nie-emmaus.be/hulp-nodig/vind-de-gepaste-zorg/crisisopname-en-acute-behandeling.

Geef een reactie