Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Beveiliging en bedrijfscontinuïteit in de medische sector

Delen

Bedrijfscontinuïteit is van essentieel belang omwille van economische belangen maar wanneer we kijken naar de medische sector is het vooral in het belang van het welzijn van de mensen. In het bijzonder betreft het specifieke afdelingen binnen de ziekenhuizen zoals operatiekwartieren, onderzoekslaboratoria, … waar de beschikbaarheid van energie cruciaal is.

Conceptfase

Al van bij het concept van een elektrische installatie voor deze installaties moet men hiermee rekening houden. Hiervoor voorziet men het type van installaties van een IT-aardingsnet (geïsoleerde nulleider). De bedoeling hiervan is dat de beveiligingsapparatuur niet reageert op een eerste fout in de installatie. Hierdoor blijft de energietoevoer behouden en kan de fout worden opgestoord en hersteld. De installatie dient dermate berekend te worden dat de eerste fout geen risico’s inhoudt voor de personen. Derhalve moet er een CPI – permanente isolatie controller – in de installatie ingebouwd worden die steeds controleert of het isolatieniveau behouden blijft. Het is slechts bij een tweede fout dat de energietoevoer wordt onderbroken, wat overigens zelden voorkomt. Indien er zich toch een energieonderbreking zou voordoen bestaat de mogelijkheid om de energietoevoer te blijven garanderen door het gebruik van een noodgroep (generator). In het laagspanningsverdeelbord dient een net-noodomschakelaar geplaatst te worden die ervoor zorgt dat stroomafwaartse elektrische kringen worden omgeswitcht van de hoofdvoeding naar de noodvoeding.

UPS

Om de energietoevoer te garanderen tijdens de omschakeling van deze bronnen tot het moment dat de generator op nominaal vermogen werkt (10 à 15 min), maakt men gebruik van een UPS (Uninterruptible Power Supply). Deze zal ogenblikkelijk het gewenste energievermogen blijven leveren en dit dankzij het gebruik van performante batterijen. De UPS is ook onontbeerlijk voor de informatica-infrastructuur (pc’s, servers,…) van een bedrijf. Dit gedeelte neemt hoe langer hoe meer een belangrijkere plaats in de totale installatie en hiervoor is de bedrijfszekerheid van zeer groot belang. Dankzij communicatiesoftware is het mogelijk om van op afstand de werkingsstaat van een UPS in een installatie permanent te controleren.

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie