Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Belgische ziekenhuisprimeur in vrijwaring van legionella met BIFIPRO®-installatie

Delen

AZ Damiaan werkte samen met de firma Holland Water (BIFIPRO)een project uit om het beheersplan te optimaliseren voor de komende jaren. In de continue zoektocht naar verbetering en efficiëntie op gebied van patiëntveiligheid en energie, werden met dit project beide doelstellingen samengebracht.
 
Het project heeft tot doel de patiëntveiligheid te blijven verzekeren. Het vrijwaren van legionella en andere bacteriën in het drinkwater behoort tot één van de technische kerntaken in het ziekenhuis. De dienst ziekenhuishygiëne kan door middel van dit project makkelijker kwaliteitscontroles uitvoeren. Daarnaast streeft AZ Damiaan naar kostenefficiënte oplossingen om de zorg van de patiënt te bewaren of te verhogen. Dit project levert ook op vlak van energiekosten een groot voordeel op.
 
AZ Damiaan maakt in de huidige legionellabestrijding gebruik van thermische desinfectie. Hierbij wordt de installatie continu boven de 60 graden gehouden om te verhinderen dat er kolonievormende eenheden (KVE) optreden. Het is vooral belangrijk dat de punten waar het water stilstaat, periodiek worden gespoeld. Dit is een arbeidsintensieve manier om het water zuiver te houden. Daarnaast is het opstoken van warm water een energetische slokop. De Bifipro®-installatie zorgt ervoor dat stilstaand water gedurende acht tot twaalf weken gevrijwaard is van KVE.
 
Dit betekent dat de wekelijkse spoeling overbodig wordt en vervangen kan worden door een tweemaandelijkse spoeling. Vervolgens is het niet langer nodig het water hoger op te stoken dan nodig voor comforttemperatuur van het sanitair warm water. Hierdoor zal het sanitair warm water worden verlaagd naar 48 graden. Dit betekent voor het ziekenhuis een jaarlijks energiebesparing van 25.000 euro.
 
Het Bifipro®-systeem is gebaseerd op koper- en zilverionisatie en bestaat uit afzonderlijke ionisatiekamers voor koper en zilver, waarin zich per kamer steeds twee elektroden bevinden. In functie van het doorstroomdebiet wordt een nauwkeurig ingestelde stroom over de elektroden gezet en worden kleine hoeveelheden metaalionen rechtstreeks in het water gedoseerd. De gedoseerde concentraties liggen ruim onder de wettelijke normen en kunnen op geen enkele manier schade veroorzaken bij mens of milieu. Dit is reeds veelvuldig bewezen door talrijke wetenschappelijke studies.
 
De koper- en zilverionen zorgen ervoor dat de biofilm uit de waterleidinginstallatie wordt verwijderd en dat nieuwe bacteriën zich moeilijk of niet kunnen reproduceren.
 
Het Bifipro®-systeem is tevens uitgebreid beproefd door een stuurgroep van experts en werd ook positief beoordeeld door de Hoge Gezondheidsraad.
 


 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie

Gerelateerde artikels