Typ om te zoeken

ICT

Bouw nieuw ZNA-ziekenhuis in Antwerpen plechtig gestart

Delen

Vandaag is in Antwerpen het startschot gegeven voor de bouw van het nieuwe ZNA-ziekenhuis. Dat komt er tussen het Kempisch dok en de Noorderlaan, aan de kop van Park Spoor Noord. Fons Duchateau, voorzitter Raad van Bestuur ZNA, stak in aanwezigheid van tal van hoogwaardigheidsbekleders de eerste spade in de grond. Bij deze eerste spadesteek werd ook de naam onthuld: het ziekenhuis zal ‘ZNA Cadix’ heten, naar de aanpalende wijk van het Eilandje. Morgen, zaterdag 21 mei, is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen in het infopaviljoen op de werf. Volgens de planning opent ZNA Cadix de deuren in het najaar 2019 en zal het 340 hospitalisatiebedden tellen. Het ziekenhuis zal 65.000 m2 groot zijn en beschikken over een eigen spoed, intensieve zorg, materniteit, brandwondencentrum, hospitalisatie-afdelingen, dagziekenhuis en raadplegingscentrum. ZNA Cadix zal het merendeel van de activiteiten van het algemeen ziekenhuis ZNA Stuivenberg overnemen, maar ook de Oogkliniek uit ZNA Middelheim verhuist naar hier, evenals de Materniteit van ZNA Sint-Erasmus. Het ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis dat recent volledig werd gerenoveerd, blijft op de site aan de Pothoekstraat. De stad heeft een RUP voor de historische Stuivenbergsite goedgekeurd en deze locatie van 6 ha wordt een belangrijke motor voor de verdere stadsontwikkeling.

ZNA Cadix zal tot stand komen in het kader van een privaat-publieke samenwerking (PPS), waarbij het consortium K.Eur Development de grond heeft aangebracht, het ontwerp heeft gemaakt, als bouwheer zal optreden en nadien ook zal instaan voor het onderhoud van het gebouw. De kostprijs van dit nieuwe ziekenhuis (grond, bouw, inrichting, uitrusting en afwerking) bedraagt zo’n 250 miljoen. Het project wordt deels gefinancierd door de Vlaamse en Federale Overheid en deels uit eigen middelen van ZNA en haar artsen. Het Stuivenbergziekenhuis met de bekende ronde zalen dat ondertussen 132 jaar geleden de deuren opende, was ooit in meerdere opzichten een avant-garde project. Dit 19de -eeuwse ziekenhuis doet vandaag nog steeds dienst voor patiëntenzorg, maar beantwoordt niet meer aan de hedendaagse visie op de organisatie van efficiënte en betaalbare kwaliteitszorg. Tijd dus om de 19de voor de 21ste eeuw in te ruilen en om een nieuw state-of-the-art ziekenhuis te bouwen in het centrum van de stad Antwerpen.

ZNA heeft 5 ambities vastgelegd waaraan het ziekenhuis zal voldoen:

1.    Het ziekenhuis ligt centraal in de stad en is ermee verweven.

Het ZNA Cadix-ziekenhuis komt in tegenstelling tot andere recentere en nieuwe ziekenhuizen (vb. Kortrijk, Mechelen) niet aan de stadrand maar in het centrum te liggen. ZNA wil het nieuwe ziekenhuis in de binnenstad integreren met een zorgcentrum waarbij het ziekenhuis naadloos aansluit met de omliggende woon-, winkel- en werkfuncties. ZNA wil tevens het ZNA Cadix ziekenhuis integreren met andere functies. De infrastructuur zal een aantrekkelijke omgeving worden voor de patiënt en de bezoeker, waar ze als klant niet alleen terechtkunnen voor hoogwaardige medische zorg, maar ook voor andere zorg-gerelateerde diensten die niet door het ziekenhuis zelf worden uitgebaat, maar door privé-partners (bijv.: winkels met medische hulpmiddelen, horeca, …).

2.   Het ziekenhuis wordt tegelijkertijd architecturaal mooi en efficiënt

De bouw van een ziekenhuis in het centrum van de stad is voor Antwerpen van buitengewoon beeldbepalend belang. Daarom heeft ZNA enorm belang gehecht aan de kwaliteit van de architectuur. Architecten met een uitstekende internationale reputatie en erkenning (Robbrecht & Daem) zijn verantwoordelijk voor het ontwerp dat door een eigen signatuur en karakter een nieuwe unieke referentie in de stad zal worden. Daarenboven koos ZNA vanzelfsprekend ook een doordacht ontwerp (VK Architects & Engineers) dat een vlotte werking van het ziekenhuis garandeert.

3.    Het ziekenhuis is aanpasbaar en kan met veranderingen in de zorg mee evolueren. 

Het ZNA Cadix ziekenhuis zal een aanpasbaar ziekenhuisgebouw zijn dat op een slimme manier op veranderingen in de zorg kan inspelen. De zorgvraag neemt de komende jaren immers fors toe door de vergrijzing en de geneeskundige technieken maken het mogelijk om steeds meer behandelingen uit te voeren in dagziekenhuis, waarbij geen opname met overnachting in het ziekenhuis meer nodig is (nu twee op drie behandelingen, tegen 2050 drie op vier behandelingen).

4.    Het nieuwe ZNA Cadix-ziekenhuis is energiezuinig, bereikbaar en beschikt over top-technische uitrusting

ZNA legt de ambitie hoog op vlak van de technische uitrustingen voor verwarming, koeling, ventilatie, bevochtiging, sanitair, elektriciteit, medische gassen, liften, sprinklerinstallatie, buizenpost, data, beeld- en telefonie-infrastructuur. Ook de locatie, inplanting en bereikbaarheid van de site is bepalend voor het globale duurzaamheidniveau. Hierbij gaat zeer veel aandacht naar de mobiliteit omdat het ziekenhuis centraal in de stad zal liggen. Zo zal de tram in het kader van het project Noorderlijn worden doorgetrokken tot voor de deur van het ZNA Cadix ziekenhuis.

ZNA Cadix wordt ook een energiezuinig ziekenhuis. Zo zal er onder het ziekenhuis een BEO-veld (boorgat_energie_opslag) worden aangelegd. Met dit ondergronds buizensysteem kunnen we het ziekenhuis op een efficiënte en duurzame manier in de winter verwarmen en in de zomer koel houden. Er wordt ook een warmtekrachtkoppeling (WKK) geïnstalleerd die zorgt voor een energiezuinige opwekking van warmte en elektriciteit.

Zaterdag: infomoment op de werf

Benieuwd hoe het nieuwe ziekenhuis er zal uitzien? Werp een blik in de toekomst en kom langs in ons infopaviljoen op de werf op zaterdag 21 mei. We geven je er toelichting bij de maquette en de plannen van het nieuwe ZNA-ziekenhuis. Iedereen is welkom. Het projectteam is aanwezig om jouw vragen te beantwoorden.

Mensen van het Noorderlijn-team zijn er dan ook om je meer te vertellen over de tramverlenging die voorbij de deur van het nieuwe ziekenhuis komt.

  • Wanneer: zaterdag 21 mei, 10 – 17 u.
  • Waar: in het infopaviljoen tussen het Asiadok en het Kempisch dok (aan de voormalige Kempenstraat, 2060 Antwerpen)
Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van