Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Bouwproject wzc Morgenster is start van Sanapolis

Delen

Het nieuwbouwproject van WZC Morgenster is toch wel indrukwekkend. Er wordt niet alleen een nieuw woonzorgcentrum met 62 kamers – ter vervanging van de bestaande vleugel gebouwd, er komt ook een centrum voor kortverblijf met 6 woongelegenheden en een dagverzorgingscentrum voor 13 gebruikers. Kers op de taart wordt de bouw van 32 assistentiewoningen. Het totale bouwproject zal eind 2015 afgerond zijn. ‘We hebben de bouwplannen zodanig uitgetekend dat de huidige bewoners en hun bezoekers zo weinig mogelijk hinder van de werken zullen ondervinden’, zegt algemeen directeur Dirk Dhondt van WZC Morgenster. ‘We zijn ook bijzonder trots dat we met ons
bouwproject het effectieve startschot kunnen geven van het gezondheidspark Sanapolis dat hier de komende jaren zal worden gerealiseerd met diverse partners, waaronder het Centrum voor Medisch Begeleid Sporten Mensana.’

Gezondheidspark

WZC Morgenster, AZ Alma en de Congregatie Zusters van Liefde J.M. zijn de stichtende leden van Sanapolis. Het project Sanapolis zal ervoor zorgen dat, na de verhuis van het ziekenhuis AZ Alma naar de nieuwbouw in Eeklo, op het domein diverse, zorggerelateerde activiteiten zullen blijven plaats vinden. Zo zal het revalidatieaanbod fors uitgebreid worden en blijven er ook doktersconsultaties in een polikliniek van AZ Alma.
‘Dit wordt een uniek gezondheidspark, gericht op recreatie, revalidatie en zorg, met een aanzienlijke tewerkstelling en met groeikansen binnen een natuurlijk kader’, zegt men bij Sanapolis. ‘Om dit ambitieuze project vorm te geven, werd een masterplan ontwikkeld, waardoor de toekomstige invulling van deze site in grote lijnen werd uitgestippeld. De nieuwbouwrealisatie van WZC Morgenster past perfect in dat plan en is meteen de start ervan.’

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie