Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Bouwvergunning nieuwbouwziekenhuis AZ Alma aangevraagd

Delen

Het nieuwbouwziekenhuis van AZ Alma zal 512 bedden tellen, maar is niet realiseerbaar zonder steun van de overheid. Het ziekenhuis hoopt hiervoor vooral op de à maxima-toepassing van het Ministerieel Besluit van 11 mei 2007 met nieuwe subsidienormen. Het voorstel dat AZ Alma totnogtoe kreeg, is gebaseerd op het KB van 1978, met achterhaalde oude normen.

Wachten op overheid

AZ Alma is er klaar voor. “Het is nu wachten op wat de federale, Vlaamse en stedelijke overheid beslissen, maar ons uitgebreid bouwdossier voldoet aan alle normen en eisen. Bovendien zijn we alle afspraken in verband met het opstellen van het VIPA-dossier nagekomen,” aldus algemeen directeur Rudy Maertens.

Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen verklaarde zich bereid om het dossier te ondersteunen en bekijkt op welke manier dat het best kan voor dit project.

Nieuwe bestemming

In de ziekenhuiscampus Sijsele zal, eenmaal die is verhuisd naar het nieuwbouwziekenhuis, het project Sanapolis worden ontwikkeld. Sanapolis moet een zorgmetropool worden, waarin zowel jongeren als ouderen terecht zullen kunnen om aan een gezonde levensstijl te werken. Door de uitbouw van het bestaande Woon- en Zorgcentrum Morgenster zullen ouderen er ook kunnen wonen. Het is ook mogelijk dat er assistentiewoningen, kamers voor kortverblijf en aanleunwoningen zullen worden gebouwd.

Waterpartijen zullen het bestaande groen verrijken, waardoor de omgeving een nog aangenamer karakter krijgt. Ook het sport- en revalidatiecentrum Mensana zal worden ingeschakeld, zodat ook de sportmedische kennis van deze instelling optimaal wordt aangewend. De initiatiefnemers van Sanapolis zijn momenteel volop op zoek naar partners die dit project willen ondersteunen.

Geef een reactie