Typ om te zoeken

Overige

Breed onthaal verlaagt drempel naar hulp- en dienstverlening

Delen

Vandaag, 6 oktober, gaan 11 projecten geïntegreerd breed onthaal van start. Deze projecten moeten de toegankelijkheid van hulp- en dienstverlening verhogen, vooral voor mensen in een kwetsbare situatie zoals mensen in armoede, personen met een langdurige zorgnood en hun omgeving, personen met psychische moeilijkheden, mensen met nood aan materiële steun, mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond.

Voorkomen dat mensen afhaken

In elk project gaan drie kernactoren aan de slag: OCMW, CAW en diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Deze drie actoren hebben elk verschillende  competenties ontwikkeld op thema’s of specifieke doelgroepen. De bedoeling is dat ze vorm geven aan een herkenbaar en toegankelijk breed onthaal van de hulp- of dienstverlening en de strijd tegen onderbescherming aangaan. Het samenleggen van deze competenties moet onder andere resulteren in een betere en snellere rechtentoekenning, het beter bereiken van mensen met welzijnsvragen en voorkomen dat mensen afhaken. Tegelijkertijd willen de projecten nog beter inzetten op het ondersteunen van informele zorg en een netwerk ontwikkelen.

Rita

Rita werd overvallen in de kleine traiteurzaak die ze uitbaat? Zij raakte daarbij gewond en werd voor een operatie in het ziekenhuis opgenomen. Die operatie verliep niet naar wens. Er is sprake van een medische fout waardoor Rita langdurig  arbeidsongeschikt is. Haar inkomen daalt. De zaak dreigt failliet te gaan. De gerechtelijke procedures lopen, maar als deze achter de rug zullen zijn is het wellicht te laat om de zaak nog te redden. De schulden stapelen zich op. Haar man werkt voltijds, maar door de zorg voor Rita is zijn werktijd beperkt.
 
Concreet in dit geval hebben de drie kernactoren in het breed onthaal een taak.

  • Het CAW neemt slachtofferhulp op.
  • Om effectief steun te verlenen kunnen de mogelijkheden van het OCMW bekeken worden.
  • De materiële en psychosociale begeleiding bij langdurige ziekte kan opgenomen worden door de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds.
  • Deze drie kernactoren zullen aandacht hebben voor de brede context van de problemen en de vragen waarmee Rita en haar gezin geconfronteerd worden.

Sectoroverschrijdend welzijnsonthaal

‘Welzijnsonthaal’ moet zich ontpoppen als een flexibele vorm van dienstverlening die zich niet noodzakelijk afspeelt op een vaste fysieke locatie van één of meerdere organisaties, maar ook op verplaatsing, in wijken, op evenementen. Het is een hulpaanbod op zich. Mensen kunnen al verder geholpen zijn als het onthaal adequaat verloopt bij de dienstverlener waar ze terechtkomen. Welzijnswerkers kunnen ook zelf met de cliënt contact nemen op basis van de gegevens waarover ze beschikken. Stel dat een ziekenfonds vaststelt dat iemand zwaar zorgbehoevend is, dan kan het de betrokkene actief contacteren en bekijken of meer ondersteuning nodig is. 

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “We zetten met deze projecten in op voelbare resultaten voor mensen in kwetsbare situaties en voor de dagelijkse praktijk van de welzijnswerker. De projecten beogen samenwerkingsafspraken en een organisatiemodel, met als hoofddoel dat de basiswerkers en de mensen met wie ze werken het verschil werkelijk merken.”

Samenwerking met basisvoorzieningen en ander aanbod

Om deze opdracht goed uit te  voeren is het nodig dat er goede contacten zijn met basisvoorzieningen die zich kort bij de leefwereld van de mensen bevinden. Voorbeelden hiervan zijn buurtwerk, verenigingen waar armen het woord nemen, huisartsen, Huizen van het Kind. Het onthaal kan ook maar goed werken als er  duidelijke afspraken zijn met andere zorgaanbieders en welzijnsorganisaties. Te vaak haken mensen bij een verwijzing nog af.

Participatief traject

In de ontwikkeling van de 11 projecten worden in alle fasen mensen uit de doelgroep betrokken. Zij weten het best wat ze nodig hebben. De professionele keuzes die gemaakt worden zullen dan ook het best bij hun noden aansluiten.
De projecten lopen tot april 2018. Het is de bedoeling om het brede kader van het geïntegreerd breed onthaal vast te leggen in het decreet lokaal sociaal beleid. Zo wordt ook de regisserende rol erkend die de gemeenten spelen in het realiseren van toegankelijke herkenbare toegang tot sociale hulp- en dienstverlening.

Bron: Eigen berichtgeving  – Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van