Typ om te zoeken

HR In the spotlight Overige

Brussen beter ondersteunen

Delen
Samenleven met een kind met een beperking of zware ziekte heeft grote gevolgen voor de andere gezinsleden. Voor de ouders, uiteraard, maar ook voor broers en zussen (‘brussen’). De beperking beïnvloedt hun onderlinge relatie, hun identiteitsontwikkeling en hun dagelijks leven. Maar deze realiteit verdwijnt vaak tussen de plooien en brussen krijgen niet altijd de steun die ze nodig hebben. Een studiedag van de Koning Boudewijnstichting, op 10 december, belicht het belang van een goede ondersteuning voor brussen.
Het leven met een kind met een beperking of zware ziekte kan erg verrijkend zijn, maar het roept ook veel vragen op: wat voelen de broers en zussen van een jongere met een beperking? Hoe kan je praten over wat er zich in het gezin afspeelt? Welke remmen, maar ook welke kansen zie je als je een brus bent? Hoe zorg je ervoor dat ook de andere kinderen in het gezin zich volledig kunnen ontplooien?…

De Koning Boudewijnstichting is al twee jaar bezig met deze thematiek. Om dit onderwerp op de agenda te zetten en initiatieven te stimuleren die inspelen op de behoeften van brussen, deed de Stichting een projectoproep. Zeondersteunde 21 projecten voor een totaal van bijna 100.000 euro. Projecten die inspelen op delen van ervaringen, gevoelens ventileren, de band behouden met de broer of zus in een instelling, de aard van de handicap beter begrijpen. Zo maakten brussen van kinderen met autisme bijvoorbeeld een graphic novel over hun beleving, werd er een ontdekkingsparcours uitgewerkt voor patiëntjes in een ziekenhuis, ontmoetten broers en zussen elkaar tijdens workshops over dieren of muziek- of kunstateliers, of werd een familiespel uitgewerkt om op een ludieke manier het taaie thema van levenskwaliteit aan te kaarten.

De initiatiefnemers van deze projecten ontmoetten elkaar bovendien in een lerend netwerk om te praten over wat niet zo vlot loopt en samen te zoeken naar mogelijke oplossingen. Ze ontwikkelden samen kennis en expertise. De groep, begeleid door orthopedagogen Marie-Claire Halewyck (UMons) en Tinneke Moyson (HoGent), identificeerde een reeks goede praktijkvoorbeelden om brussen beter te ondersteunen.

Op dinsdag 10 december brengt de Koning Boudewijnstichting professionals van de sector, ondersteunende organisaties en beleidsmakers, maar ook brussen en hun omgeving samen tijdens een studiedag, als orgelpunt voor de werkzaamheden van het lerend netwerk. De Stichting erkent zo de complexiteit van dit thema en deelt de lessen en goede praktijkvoorbeelden uit het netwerk met alle betrokkenen.

Geef een reactie