Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Buiten de lijntjes kleuren

Delen

Op de valreep van de overdracht van bevoegdheden (op 1 juli 2014) vaardigde de federale minister van Volksgezondheid extra regels uit voor de rust- en verzorgingserkenning. Niet dat er zich iemand verzet tegen vernieuwing maar, is de tijd van alsmaar nieuwe normen opleggen niet langzaam voorbij? 
 
De ouderenzorg heeft geen andere keuze dan afstappen van een strakke regelgeving. De hulpvragen zullen in de toekomst complexer en meer divers worden. Schoorvoetend koos Vlaanderen ervoor om nieuwe paden te betreden. Al van bij de invoering van het woonzorgdecreet, vijf jaar geleden, werd het woonzorgcentrum aangekondigd als een collectieve woonzorgvorm die het welzijn van de bewoners vooropstelt. En, minstens even belangrijk: het vormt een ‘open huis’, ingebed in buurt en stad. Maar Vlaanderen gaat verder: de kwaliteit wordt gemeten. Binnenkort stappen externe enquêteurs in de woonzorgcentra af. Bewoners en familieleden worden ondervraagd naar hun welbevinden in het woonzorgcentra. De resultaten van de metingen zijn openbaar. Initiatiefnemers die geen kwaliteit meten en hun werking eraan toetsen, zullen snel met de vinger worden gewezen.
 

Nieuwe concepten

Maar er is meer aan de gang. Vijf Vlaamse vernieuwende projecten werden opgestart. Ze tasten nieuwe concepten af. Ze mogen zelfs afwijken van de bestaande normen. Combinaties tussen woon- en zorgbehoeften worden uitgetest. Doelgroepen als jongdementie, ouderen met een handicap, psychiatrische patiënten of werken rond palliatieve zorg worden in de nabije toekomst gerealiseerd.
 

Brede visie

Nieuwe tijden voor nieuwe zorgpaden en –initiatieven kondigen zich aan. Het gaat natuurlijk niet enkel om bakstenen maar om een brede visie van de juiste zorg op het juiste moment. Dat kan enkel indien er samengewerkt wordt en er een wisselwerking is tussen alle betrokkenen. Mantel- en thuiszorg horen daarbij. Mooie architecturale realisaties kunnen, maar dan enkel en alleen met kennis vanuit de praktijk. Ten slotte en absoluut niet te vergeten: de ‘gebruikers’ van zorg worden alsmaar mondiger en zullen heel goed hun eisen en verwachtingen formuleren.
 
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie