Typ om te zoeken

Overige

CAELO brengt zorg en onderwijs samen in de Westhoek

Delen

Vanaf 1 september 2017 start de instelling voor hoger beroepsonderwijs Ic Dien uit Roeselare met een innovatief onderwijsproject in samenwerking met het Woonzorgcentrum Sint Anna te Bulskamp. Met CAELO als Centrum voor Authentieke Ervaringsgerichte LeerOntwikkeling brengt de onderwijsinstelling een praktijkgerichte dagopleiding HBO 5 verpleegkunde naar de Westhoek. WZC Sint Anna (Woonzorggroep GVO) zet sinds jaar en dag in op gastvrij omgeven en biedt haar jarenlange ervaring in de ouderenzorg aan om studenten op te leiden tot kwaliteitsvolle zorgverleners.

Met de strategische keuze om een HBO5 opleiding op te starten in de Westhoek komt Ic Dien enerzijds tegemoet aan de blijvende vraag naar verpleegkundigen in de zorgsector. Anderzijds geven ze geïnteresseerde studenten uit de Westhoek de kans om te studeren in de nabijheid van hun eigen woonplaats. Daarnaast willen Ic Dien en WZC Sint Anna de kloof tussen onderwijs en werkveld op een innovatieve en unieke manier wegwerken. 

CAELO staat voor Centrum voor Authentieke en Ervaringsgerichte LeerOntwikkeling. Dit zijtraject wordt door Ic Dien georganiseerd naast het reguliere traject in Roeselare en gaat van start op 1 september 2017. CAELO loopt over drie opleidingsjaren en is inhoudelijk gelijklopend aan het reguliere traject.  Het grote verschil met het reguliere traject zit echter in de aanpak waarbij studenten in CAELO les krijgen op de werkplek.

“De lessen van CAELO zullen plaatsvinden in het woonzorgcentrum dat hiervoor uitgeruste lokalen ter beschikking stelt. Daarnaast zullen onze studenten ook de mogelijkheid krijgen tot ontdekkingsstages en stages binnen de diverse actoren in de gezondheidszorg nl. in thuisverpleging, de geestelijke gezondheidszorg, de ziekenhuizen , de woonzorgcentra en in voorzieningen voor mensen met een beperking”, licht Petra Cobbaert, directeur van Ic Dien, toe. “Voor de studenten is de nabije en onmiddellijke praktijktoets een belangrijke meerwaarde. Ze zullen dus niet langer moeten wachten op een stage-ervaring om te kunnen proeven van het werkveld. Op de opendeurdagen van 11 en 12 maart zetten we dit uniek traject dan ook extra in de verf.” 

Samenwerking met WZC

CAELO start in september 2017 een eerste driejarig traject in WZC Sint Anna in Bulskamp. In 2018 start eenzelfde traject in COZ Sint-Jozef in Woumen. In 2019 wordt ook WZC Ten Anker in Nieuwpoort een opleidingsplaats. 

“We zijn bijzonder verheugd dat we kunnen participeren aan dit initiatief  en de kans krijgen om onze jarenlange ervaring binnen ouderenzorg te delen”, zegt directeur Karolien Louf van WZC Sint Anna. “We kijken ernaar uit studenten te kunnen meenemen in de gastvrije omgeving die wij aanbieden aan onze bewoners en waarbij wij inzetten op kwaliteitsvol wonen, leven en werken. We hopen ook dat CAELO studenten zal motiveren om verpleegkunde te studeren in eigen regio en er nadien hun beroep uit te oefenen. Op die manier bieden we een antwoord op de vraag naar zorgpersoneel in deze regio, maar ook op de vraag naar een opleiding die nog meer aansluit bij het werkveld. Ik geloof alvast in dit project, te meer daar Sint Anna volop inzet op innovatie en ontwikkeling: de nauwe en intensieve samenwerking met onderwijs sluit hier dan ook perfect op aan.”

Uniek concept

Het unieke concept van CAELO biedt studenten het voordeel van studeren met onmiddellijke praktijkmogelijkheden in de eigen regio. Het concept biedt hen een onmiddellijk realistisch beeld van het beroep en de kans om dagdagelijks een grote wederzijdse betrokkenheid en wisselwerking te ervaren met bewoners, familie en zorgmedewerkers. 

Meer info: www.icdien.be & www.sint-anna-bulskamp.gvo.be
of tijdens opendeurdagen Ic Dien op 11 en 12 maart.

Bron: icdien – eigen berichtgeving

Tags: