Typ om te zoeken

Overige

Care Property Invest verwerft wzc met serviceflats “Les Terasses du Bois”

Delen

Care Property Invest meldt het akkoord onder opschortende voorwaarden van de verwerving van het woonzorgcentrum met serviceflats “Les Terrasses du Bois” te Watermaal-Bosvoorde.

Peter Van Heukelom, CEO van Care Property Invest; “Met deze nieuwe investering in “Les Terrasses du Bois” breidt Care Property Invest haar portefeuille verder uit. Dit project is voor ons een mijlpaal. Het betreft immers het eerste project van Care Property Invest in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en het eerste project dat wordt uitgebaat door Armonea. Wij wensen dan ook in de toekomst onze vastgoedportefeuille verder uit te breiden met zorgvastgoed zowel in het Vlaams, Waals als Brussels Hoofdstedelijk Gewest en elders in Europa.Na deze investering, zal onze Belgische vastgoedportefeuille bestaan uit 85 projecten en het eigen vermogen stijgen met circa 34 miljoen euro.”

De exploitatie:
De exploitatie van het woonzorgcentrum en de serviceflats gebeurt door Home Sebrechts NV, een dochtervennootschap van Armonea, op basis van een lange termijn erfpachtovereenkomst. Armonea is de grootste onafhankelijke aanbieder van seniorenzorg in België en is qua omvang één van de top tien zorgexploitanten van Europa. In 83 woonzorgcentra, serviceflats en service-residenties verspreid over heel België, in 32 woonzorgcentra en dagcentra in Spanje en in 17 woonzorgcentra in Duitsland, voelen ruim 15.000 senioren zich dankzij 9.800 gemotiveerde medewerkers elke dag weer thuis. Care Property Invest zal in het kader van deze transactie de huurinkomsten uit hoofde van deze erfpachtovereenkomst per 1 januari 2017 ontvangen.

Het onroerend goed:
Het woonzorgcentrum met serviceflats “Les Terrasses du Bois” heeft een centrale ligging, dicht bij het centrum van Watermaal-Bosvoorde. In de nabije omgeving bevinden zich banken, winkels en een psychiatrisch centrum. De site is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer door de nabijheid van het station en verschillende lijnen van het openbaar vervoer (op wandelafstand) en met de wagen door de vlotte aansluiting met de Brusselse Ring. Er zijn 70 on-site parkeerplaatsen.

De site telt 34 serviceflats en het woonzorgcentrum huist 130 kamers, onderverdeeld in 117 eenpersoonskamers en 13 tweepersoonskamers verspreid over 9 verdiepingen. Het project wordt omgeven door een tuin en diverse terassen, waar de bewoners samen met hun bezoekers van kunnen genieten bij mooi weer.

De transactie:
Deze nieuwe uitbreiding van de portefeuille zal worden gerealiseerd middels een inbreng in natura van voormeld onroerend goed in het kapitaal van Care Property Invest binnen het kader van het toegestaan kapitaal. De conventionele inbrengwaarde van “Les Terrasses du Bois” bedraagt circa 34 miljoen euro. 

 De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen zal gelijk zijn aan de volumegewogen gemiddelde aandelenprijs van Care Property Invest van 4 beursdagen vóór de datum van inbreng (de datum van inbreng niet inbegrepen), min het aangekondigd bruto-dividend voor het boekjaar 2016 en min een korting van 10%. De nieuwe aandelen worden uitgegeven met coupon nr. [7] en volgende aangehecht en zullen derhalve delen in het resultaat van het lopende boekjaar (lopende van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017). Hiertoe zal de coupon nr. [6] met betrekking tot het bruto-dividend voor het volledige boekjaar 2016 worden onthecht vóór de datum van de inbreng. 

De inbreng in natura zal naar verwachting, en mits vervulling van een aantal gebruikelijke opschortende voorwaarden, waaronder het verkrijgen van de goedkeuring door de FSMA van deze inbreng en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging, plaatsvinden op 15 maart 2017. Care Property Invest streeft ernaar om de nieuwe aandelen, met coupon nr. [7] en volgende aangehecht, te laten noteren op Euronext Brussels vanaf 15 maart 2017.

Dit persbericht geldt als publicatie uit hoofde van artikel 37 van de GVV-Wet. Care Property Invest is van mening dat deze transactie in het belang van de GVV is, kadert in haar ondernemingsstrategie en wordt uitgevoerd tegen normale marktvoorwaarden. De waarde van het onderliggend vastgoed die werd overeengekomen voor de berekening van de inbrengwaarde, zal immers lager zijn dan de reële waarde van dat vastgoed zoals gewaardeerd door de vastgoeddeskundige minder dan één maand voor de verrichting (zodat artikel 49, § 2 van de GVV-Wet wordt nageleefd).

Bron: Care Property Invest – eigen berichtgeving

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van