Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Care Solutions innoveert permanent.

Delen

De toepassingen worden door die aanpak vooral gedragen door de zorgequipe en het multidisciplinair team, alsmede bijvoorbeeld artsen. Uiteraard is er ook gedacht aan administratieve medewerkers en leidinggevenden. Er zijn zelfs oplossingen voor dienstverleners als apothekers, kappers,…
Opvallende nieuwigheden:
1. URA
Deze uurroosterapplicatie maakt planning en registratie van prestaties eenvoudig, net als opvolging van bijscholingen of bv afwezigheden. Deze module wordt gelinkt met de andere pakketten en is gekoppeld op uw loonsecretariaat.
2. Riziv 2.0
Deze gloednieuwe module berekent eenvoudig uw toekomstig forfait,  gebaseerd op automatische input van contracten/bezetting edm. Meerdere simulaties kunnen naast elkaar geplaatst worden, u krijgt waarschuwingen en tips.  Diverse parameters zijn instelbaar, ideaal om veranderende situaties te simuleren. Eindeloopbaanregeling, 3de luik berekening, er is aan alles gedacht wat uw financiering betreft!
3. Analytics
Alle kerngegevens van uw WZC in één handige tool, zowel zorgindicatoren als financiële gegevens, personeelsgegevens, medicatiegebruik, …. Analytics haalt dit dagelijks op uit verschillende bronnen en presenteert dit in overzichtelijke statistieken of dashboard én u kunt benchmarken.
4. Zelf-evaluatie
Het zorggebeuren is een continu proces. Door het beleid middels Quint te vertalen in een kwaliteitshandboek en anderzijds praktische output te genereren naar praktijktools zoals het zorgdossier, krijgt u een interactie tussen maatregelen en aanpak. Analytics geeft feedback  aan het beleid zodat dit adequaat kan reageren. De verplichte indicatoren worden veelal automatisch aangeleverd.
5. App’s
De innovatie van het komende jaar: aparte, platformonafhankelijke modules, geschikt voor Apple, Android en Windows, en gemaakt voor elk toestel. Deze toepassingen behandelen specifieke zorgaspecten of dienstverleningen en zijn gericht naar doelgroepen toe.  Zo is er een familie-app, een dokters-app,… en worden modules voor kiné, animatie en dergelijke meer ontwikkeld.

Meer info of demo: [email protected]

Geef een reactie