Typ om te zoeken

Facility

Heeft catering uitbesteden zin of niet?

Delen

“Een beroep doen op externe expertise moet meer betekenen dan een gemakkelijkheidsoplossing”

 
“Reeds 25 jaar ben ik actief in de sector en gedurende deze kwarteeuw werd mij continu de vraag gesteld of uitbesteden nu zin heeft of niet”, vertelt Serge De Kerf, CEO Seniors bij Sodexo. “Het lijkt een nooit ophoudende golfbeweging, zeker wanneer het gaat over voeding.”
 
“Het allerbelangrijkste is dat je als organisatie tijd spendeert om je eigen verwachtingen en visie te bepalen en dit met je team te onderschrijven alvorens je beslist of je al dan niet een partner gaat zoeken om deze visie te realiseren. Creëer een duidelijk beleidskader. Weet wat je zelf wil en kies je partner in functie daarvan aangezien een culturele match zeer belangrijk is. In onze sector maakt het eigen personeel vaak deel uit van de oplossing die je kiest. Maak hun expertise dan ook beschikbaar van de gekozen partner om samen tot de beste oplossing te komen aangepast aan je ambitie. In woonzorgcentra spelen de financiële motieven een steeds belangrijkere rol. Hou echter in het achterhoofd dat de steeds kritischer wordende familieleden en bewoners vaak je imago binnen de regio zullen bepalen. Beschrijf daarom zeer duidelijk de output die je van een partner verwacht en zorg ervoor dat de input van het personeel, de bewoner en zijn familie een essentieel onderdeel vormt van de KPI’s. Beperk de partner niet via een restrictief lastenboek, maar laat ruimte voor creatieve invulling. Laat je niet verleiden enkel te sturen op kosten, maar kijk ook naar de opbrengsten in de breedste zin zoals imago en administratieve vereenvoudiging.
 

Serge De Kerf

Serge De Kerf


Als je overtuigd bent dat flexibiliteit, vitaliteit, lekkere voeding, aangepaste texturen en versheid belangrijk zijn, beschrijf de KPI’s dan als dusdanig. Voor elke organisatie zijn tevreden bewoners en familieleden belangrijk, maar wanneer de kosten uit de pan swingen moet je vroeg of laat toch ingrijpen. Bepaal daarom van bij de start een duidelijk prijskader, in die mate dat het de partner vrijheid laat tot eigen inbreng. Als je ten koste van alles de goedkoopste oplossing zoekt, vermeld het dan gewoon. Dit is cruciaal voor de verdere samenwerking. Als de relatie tussen servicepartner en opdrachtgever niet is gebaseerd op vertrouwen en vooraf bepaalde resultaatverwachtingen, begin er dan beter niet aan. Gezamenlijke doelstellingen geven richting en scheppen een kader waarin beide partijen met elkaar kunnen bouwen. Er is vaak te veel aandacht voor complexe beschrijvingen over gedetailleerd aanbod en taakverdelingen in plaats van voor de vraag hoe het succesvol zijn van de opdracht zal worden omschreven. Wanneer je regeltjes belangrijker acht dan mensen, loopt het gegarandeerd fout.
 

Hoe moet het nu verder: outsourcen of niet?

Zoals bij elke keuze zijn er voor- en nadelen. Dat geldt ook voor de keuze om voedingsdiensten al dan niet uit te besteden. Heb je het gevoel dat je als opdrachtgever niet meer achter het stuur zit? Dan heb je de opdracht misschien niet helemaal correct op de markt geplaatst. Maak vooral niet de fout om uitbesteden te verwarren met uit handen geven. Zorg dat je geen politieagent wordt, maar laat niet na de resultaten en objectieven actief op te volgen. Cateraars zijn dienstverleners die expertise en ondersteuning inbrengen om jouw visie te realiseren. Daar horen niet alleen overleg, goede afspraken en opvolging bij, maar zeker ook vertrouwen. Bepaal duidelijk je outputcriteria op gebied van klanttevredenheid, budgetbeheersing, duurzaamheid, samenwerking met interne diensten enzovoort. Denk ook even aan de voordelen zoals de mogelijkheid tot investeren, het in huis halen van globale expertise en kennis, de verhoging van de flexibiliteit en de continuïteitsgarantie die wordt geboden. Uitbesteden op een doordachte wijze leidt tot een overzichtelijk primair proces in elke organisatie. Maak gebruik van deze waaier van kennis en mogelijkheden. Van Sodexo wordt steeds vaker professionaliteit, creativiteit, innovatie, expertise, flexibiliteit en budgetbeheer verwacht. Steeds meer woon- en zorgcentra worstelen hiermee omdat zij deze brede waaier van expertise intern nooit kunnen aanboren.
 

Vijf zintuigen, vijf praktische oplossingen

    • Horen: Het is van groot belang om te communiceren welke maaltijden we aanbieden aan senioren. Het helpt de bewoners om het eten te waarderen en de namen te koppelen aan de smaken. Het omgevingsgeluid moet ook worden aangepast tijdens de maaltijd. Zo is bijvoorbeeld zachte, herkenbare muziek voor senioren met dementie aan te raden om overprikkeling te vermijden.

 

    • Ruiken: In onze menu’s geven we de voorkeur aan kruiden en specerijen die lekker ruiken, de eetlust aanwakkeren en de smaak versterken. Daarom werd bij Sodexo het concept ‘Spice your mind’ in het leven geroepen. Bij senioren of ouderen met dementie neemt de reukzin vaak sterk af en treedt geheugenverlies op. Kruiden en specerijen stimuleren hun zintuigen en geheugen.

 

    • Proeven: We spelen met de textuur van de voedingswaren en kiezen voor recepten die de bewoners doen terugdenken aan wat ze vroeger zelf klaarmaakten.

 

    • Voelen: Dankzij fingerfood kunnen ouderen zoals bewoners met dementie of slechtzienden langer zelfstandig eten en dus plezier blijven beleven aan hun maaltijden.

 

    • Zien: Het oog wil ook wat! Een mooie presentatie is dus van groot belang om de eetlust aan te wakkeren. Bij bewoners met dementie dient er extra aandacht besteed te worden aan het creëren van kleurcontrasten, dit om de maaltijdinname te bevorderen.

 
“Of hoe een beroep doen op externe expertise meer kan en moet betekenen dan een goedkope gemakkelijkheidsoplossing”, besluit Serge De Kerf. “Samen werken aan een optimale performantie van uw organisatie en een hoogstaand voedingsaanbod voor uw residenten lijkt mij eerder een geweldige uitdaging.” ■
 

Aline Le Clef – Marketing & Strategy Manager Seniors Benelux

Aline Le Clef

Aline Le Clef


“Gedreven door mijn interesse in de ouderenzorg en dankzij mijn achtergrond als voedingsdeskundige, ben ik goed geplaatst om vernieuwende initiatieven te ontwikkelen die de levenskwaliteit van onze senioren verbeteren. Een praktisch voorbeeld. Wanneer we ouder worden, gaan onze vijf zintuigen – ruiken, zien, proeven, voelen en horen – beetje bij beetje achteruit. Dat heeft een invloed op onze levenskwaliteit. Het Life Research Institute van Sodexo en de universiteit van Ottawa bestudeerden dit fenomeen en bedachten al snel enkele praktische oplossingen en toepassingen. Verschillende Belgische woonzorgcentra passen al sommige van die aanbevelingen toe. Sodexo ontwikkelde eerder al Qualitree, een voedingsaanbod aangepast aan de noden van bewoners van woonzorgcentra. Binnen dat aanbod is er bijvoorbeeld het gamma ‘Home Made Soft’, gerechten waarvan de textuur is aangepast aan de persoonlijke behoeften van de bewoner met slikproblemen. Dignicare, een specifiek maaltijdaanbod voor senioren met dementie is vandaag al volledig geïntegreerd in ons aanbod. Hoewel het thema fingerfood pas vorige maand volop in de media kwam, heeft Sodexo dit twintig jaar geleden al op punt gezet. Dit werd toen al in het voedingsaanbod van al de klanten in woonzorgcentra opgenomen.”
 
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie