Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Clinical Leadership Program (CLeP): lancering van een nieuw opleidingsprogramma aan Antwerp Management School

Delen

De organisatie van onze gezondheidszorg staat de volgende jaren voor grote uitdagingen, zo ook de ziekenhuizen. Hierbij denken we aan de vergrijzing van patiënten met een groeiend aantal chronische zorgen, een dreigend tekort aan para-medici en de financiële last van ons sociaal zekerheidsstelsel. Bijkomende uitdagingen vormen het implementeren en meten van kwaliteitscriteria met als finaal doel de ziekenhuisaccreditatie.  Om dit stijgend aantal uitdagingen aan te gaan hebben we ‘clinical leaders’ in onze gezondheidszorg nodig. Artsen die de noden van de ziekenhuissector kennen en deze uitdagingen kunnen oppakken.

Artsen zijn in de eerste plaats opgeleid om patiënten te behandelen. Wanneer zij in een ziekenhuis werken, worden zij echter geconfronteerd met een toenemende complexiteit: multidisciplinaire en transmurale samenwerking, kwaliteitsbewaking en budgetcontrole. Deze aspecten komen minimaal aan bod tijdens de opleiding van een ziekenhuisarts. Ziekenhuizen hebben dringend nood aan ‘clinical leaders’ die de brug kunnen slaan tussen professionals op de werkvloer en de complexe organisatie van een ziekenhuis, aldus dr. Bruno Holthof (CEO ZNA).

Prof. dr. Neree Claes (Antwerp Management School en UHasselt): “We zijn zeer verheugd om dit vernieuwend programma te lanceren  in het Limburgse ‘La Butte aux Bois’ met een groep van 15 ziekenhuisartsen. Met dit programma ledigen we de nood aan kennis bij ziekenhuisartsen over bepaalde managementdomeinen. Deze kennisnood wordt aangevuld met uitdagingen en veranderingsprocessen waaraan ziekenhuizen de laatste jaren worden blootgesteld. Gedurende 1 jaar hebben we aan de ontwikkeling van dit opleidingsprogramma gewerkt, waarbij we een grondige veldstudie met bevragingen hebben uitgevoerd. Dit laatste gebeurde in nauwe samenwerking met managers en ziekenhuisartsen verbonden aan verschillende ziekenhuizen en instellingen (oa. ZNA, Jessa, ZOL, Hospilim, UHasselt en Antwerp Management School ). Het resulteert in een interactief en praktijkgericht programma gedoceerd door experten vertrouwd met de medische wereld. Cases uit de ziekenhuissector staan centraal. Het is een boeiend programma dat wordt gegeven door artsen en experten uit verschillende leiderschapsdomeinen. Omwille van het interactief karakter gericht op persoonlijke groei hebben we gekozen om dit programma aan kleine groepen van maximaal 15-20 deelnemers aan te bieden. Na deze opleiding hebben de ziekenhuisartsen inzicht in hun eigen leiderschapsstijl waardoor ze hun teams beter kunnen aansturen binnen de veranderende structuur van hun ziekenhuis.”

 

Geef een reactie