Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Colloquium NVKVV

Delen

Waarom dit colloquium?

Dit colloquium heeft drie belangrijke doelstellingen:

  • Professionalisering: op deze dag komen de belangrijkste trends in ICT en gezondheidszorg aan bod. Het is een uitgelezen kans om op de hoogte te zijn van de allerlaatste inzichten bij het kiezen, ontwikkelen en implementeren van een elektronisch patiëntendossier (EPD) en andere toepassingen voor de zorg. Dit jaar wordt ook uitgebreid stilgestaan bij patiëntveiligheid en de wijze waarop ICT accreditatie kan helpen ondersteunen. De brede waaier aan onderwerpen laat u toe een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden van een doordacht ICT-beleid binnen uw organisatie.
  • Netwerken: het colloquium is een unieke gelegenheid om met collega’s van diverse disciplines contacten te leggen om een optimaal ICT-beleid voor uw organisatie verder uit te stippelen.
  •  Kennis maken met de voornaamste marktspelers: in de verschillende exposantenzalen kan u de softwareleveranciers, hardwareproducenten, verdelers en consultancybedrijven ontmoeten.

Hoofdprogramma

In het hoofdprogramma wordt de dag aangevat met interessante lezingen van enkele prominente sprekers. Eerst staan we stil bij de uitdagingen voor de nieuwe informatiesystemen. De ziekenhuisinformatiesystemen zijn volop in beweging en worden in de toekomst steeds meer virtueel. Een EPD moet de patiënt centraal stellen en moet gedragen worden door alle gebruikers over alle sectoren heen. De federale overheid belicht vervolgens de evoluties m.b.t. eHealth en de Nursing Related Groups (NRG).

Parallelle sessies

In de voormiddag starten parallelle sessies over technologieën, HRM en medicatiebeheer.
In de namiddag krijgt u de keuze uit 9 parallelle sessies. Kort samengevat gaan deze over het elektronisch patiëntendossier, diverse technologieën, ICT ter ondersteuning van accreditatie en patiëntveiligheid, evoluties in ICT binnen de ouderenzorg en woonzorgcentra, de eerstelijnszorg en de geestelijke gezondheidszorg. Er is tevens een namiddagsessie waar de initiatieven van de overheid aan bod komen.

  • Dagprogramma technologieën. Voor de deelnemers die zich graag willen toeleggen op de technische kant is er – net als vorig jaar – een volledig dagprogramma technologieën voorzien. In de voormiddag is er zelfs een ‘international session’, waar onder meer spelers uit Duitsland, Portugal en Finland aan het woord komen.
  • Dagprogramma overheid. Voor de deelnemers die meer geïnteresseerd zijn in de initiatieven van de overheid, voorzien wij voor het eerst een volledig dagprogramma. Na de uiteenzettingen door de overheid over eHealth en de NRG’s, belichten we in de namiddag het Patient Health Record, het project Healthdata, het terminologiebeleid en de initiatieven vanuit de Vlaamse gemeenschap m.b.t. Vitalink.
  • Namiddagprogramma ouderenzorg, eerstelijnszorg en geestelijke gezondheidszorg. Gezien de toenemende vergrijzing staat deze sector steeds meer onder druk. IT-oplossingen worden dan ook steeds meer gezien als een hulpmiddel in de communicatie tussen de diverse zorgpartners in de thuiszorg en de ouderenzorg. In de geestelijke gezondheidszorg is de vermaatschappelijking van de zorg één van de hot items. Hoe ICT hierbij een hulpmiddel kan zijn, komt uitvoerig aan bod in deze sessies.

Multidisciplinariteit

Het colloquium wordt mede ondersteund door het Vlaams Apothekersnetwerk en Domus Medica. Beide verenigingen zien dit colloquium als een opportuniteit om in de toekomst vaker en nog constructiever met de werkgroep informatiesysteemverpleegkundigen samen te werken rond alle aspecten van thuis- en thuisvervangende zorg. Hierin staat de patiënt centraal en nemen de huisarts, de verpleegkundige, de paramedicus en de apotheker samen in een multidisciplinair team de zorg voor de patiënt ter harte.
Het colloquium wordt tevens ondersteund door het eHealthplatform en Zorgnet Vlaanderen.

Avondsymposium

De congresdag wordt vervolgens afgesloten met de algemene vergadering en het avondsymposium van ProRec-Be en de ‘Belgian Medical Informatics Association’ (MIM) .
De werkgroep ISV hoopt, aan de hand van dit uitgebreid programma en de aanwezigheid van de voornaamste marktspelers, u een aangename maar vooral leerrijke ontmoetingsdag aan te bieden.
Eric Vande Walle Michel Foulon
Voorzitter werkgroep ISV Algemeen coördinator NVKVV
Dagindeling
Onthaal – registratie – koffie – stands – 8.30 – 9.20 uur
Voormiddagprogramma
Hoofdprogramma – start om 9.20 uur
Vanaf 11.00 uur lopen naast het hoofdprogramma twee sessies technologieën, waarvan één ‘international session’, een sessie HRM, en een specifieke sessie rond medicatiebeheer
Sessie A Hoofdprogramma – vervolg – eHealth – Nursing Related Groups – Decision Support
Sessie B Human Resources Management
Sessie C Technologieën
Sessie D Technology – international session
Sessie E Medicatiebeheer (start om 11.15 uur)
Namiddagprogramma
Vanaf 14.00 uur starten diverse parallelle sessies
Sessie F Het elektronisch patiëntendossier
Sessie G Technologieën – vervolg
Sessie H Accreditatie & informatiemanagement
Sessie I Risicoanalyse, kwaliteit en beleidsinformatie
Sessie J Eerstelijnszorg – multidisciplinaire samenwerking ondersteund door IT
Sessie K Evoluties in ICT voor de ouderenzorg en de woonzorgcentra
Sessie L Evoluties op vlak van IT binnen de geestelijke gezondheidszorg
Sessie M Overheid – topics uit het 20-puntenplan van de rondetafel eHealth
Avondprogamma
Sessie N Algemene vergadering & avondsymposium ProRec-Be – MIM
Een detailoverzicht van het programma vindt u terug op www.isvcongres.be

Geef een reactie