Typ om te zoeken

ICT

Controleer je vaccinaties in de Patient Health Viewer

Delen

Wie een (verre) reis maakt, kijkt best eerst even zijn vaccinaties na. Dat kan van thuis uit met de Patient Health Viewer: een gratis downloadbaar computerprogramma van de ziekenfondsen. In de Patient Health Viewer ziet de patiënt al zijn vaccinaties als de arts die geregistreerd heeft in de databank van de Vlaamse overheid (Vacinnet).  Die databank is recent uitgebreid met reisvaccinatiegegevens van het Tropisch Instituut voor Geneeskunde (ITG). Heel wat meer mensen kunnen nu vanop hun pc controleren of ze nog vaccinaties nodig hebben voor ze op reis gaan.

Aanbevolen vaccins

Voor heel wat landen, zeker verre bestemmingen of ontwikkelingslanden, zijn er verschillende vaccinaties aanbevolen voor je ernaartoe reist. Bijvoorbeeld:

  • Hepatitis A: Hepatitis A is een besmettelijke leverontsteking. Vaccinatie is aanbevolen voor alle reizigers naar Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Vaccinatie is ook belangrijk om te vermijden dat je de ziekte meebrengt naar België en hier verspreidt.
  • Mazelen: Mazelen komt wereldwijd nog veel voor. Ongeacht of je op reis vertrekt of niet, wordt voor iedereen tussen 25 en 45 jaar aanbevolen om zich te laten vaccineren indien men de mazelen niet heeft doorgemaakt of als men niet volledig gevaccineerd werd. Om volledig gevaccineerd te zijn, moet je 2 vaccins tegen mazelen gekregen hebben. In 2016 is het vaccin gratis voor jongvolwassenen tot 45 jaar.
  • Difterie, tetanus en kinkhoest: Dat vaccin moet je sowieso om de tien à twintig jaar herhalen. Zeker als je naar een verre bestemming reist (Afrika, Latijns-Amerika, Azië), is het aanbevolen na te kijken of je laatste spuitje al niet meer dan tien jaar geleden is.
  • Gele koorts: Gele koorts komt vooral voor in tropische gebieden. In heel wat landen mag je het land niet in als je niet kan bewijzen dat je gevaccineerd bent tegen gele koorts. Dat vaccin kan je alleen krijgen in reisgeneeskundige centra zoals het Tropisch Instituut en dat wordt genoteerd in een speciaal vaccinatieboekje. Een vaccinatie is 10 jaar geldig.

Welke vaccinaties voor welke bestemmingen aanbevolen zijn, vind je op www.reisgeneeskunde.be of kan je navragen bij je huisarts.

Vaccinaties nakijken

Nakijken welke vaccinaties je al hebt gekregen, kan je doen via de Patiënt Health Viewer. Dat computerprogramma kan je downloaden van de website van de ziekenfondsen. In de viewer zie je al je vaccinaties die je arts geregistreerd heeft in Vacinnet, een vaccinatiedatabank van de Vlaamse overheid.

Sommige reisgeneeskundige centra registeren al jaren hun vaccins in die databank. Ook de vaccins die Kind en Gezin of de centra voor leerlingenbegeleiding geven aan kinderen worden er al een aantal jaar geregistreerd. Deze maand wordt de databank ook aangevuld met meer dan 200.000 vaccinatiegegevens van het Tropisch Instituut. Het gaat om de vaccinaties die het ITG gegeven heeft sinds 2010.

Vind je geen of niet alle vaccins terug in de Patient Health Viewer? Ga dan langs bij je arts om je vaccinatiestatus voor je reis te laten nakijken.

Naast vaccinaties zijn er natuurlijk ook andere maatregelen of voorzorgen die men moet nemen wanneer men op reis gaat. Bijvoorbeeld muggenmaatregelen om dengue en Zika-virusinfectie te voorkomen en antimalariamiddelen om malaria te voorkomen. Het vaccinatiecentrum en de huisarts kunnen u daarbij helpen.

Meer info

Deze gegevens worden beveiligd gedeeld via Vitalink, het datauitwisselingsplatform van de de Vlaamse overheid.

Bron: Agentschap zorg & gezondheid / Eigen berichtgeving

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van