Typ om te zoeken

Finance

Coöperaties kunnen soelaas bieden voor uitdagingen in de zorg

Delen

“CoopConsult is een adviesbureau voor startende en groeiende coöperatieve vennootschappen. Het is een gezamenlijk initiatief van Procura vzw, Cera en ACW. Via deze werking willen de initiatiefnemers de aanwezige kennis in verband met de ‘coöperatieve vennootschap als rechtspersoon’ ter beschikking stellen. Onze dienstverlening kan uitgebouwd worden dankzij de steun van Efro, Europees Fonds voor regionale ontwikkeling.” “Terwijl enerzijds de overheid het budgettair steeds moeilijker heeft en daardoor nog nauwelijks nieuwe projecten in de zorg kan lanceren, beschikken de Belgen anderzijds over een gezamenlijk spaartegoed van 230 miljard euro. Rendement via de klassieke spaarformules is er momenteel nauwelijks te halen. Het is dan ook logisch dat er gezocht worden naar alternatieven om de spaartegoeden te investeren in maatschappelijk relevante projecten. Participeren in een coöperatieve vennootschap actief op het gebied van bijvoorbeeld welzijn en wonen kan daarbij zinvol zijn. Zo is er bijzonder veel vraag naar bijkomende zorg- en opvangplaatsen of naar woongelegenheid voor jonge minder koopkrachtige gezinnen. Coöperatieve initiatieven hebben vooral kans van slagen als aanvullende of specifieke projecten op domeinen waar de betrokkenheid van de gebruikers en hun families nagestreefd wordt. Wie mee wil investeren in de zorg moet dit kunnen doen op twee manieren: ofwel rechtstreeks in een project ofwel via een financierings- of koepelcoöperatieve. Wie rechtstreeks financiert in een woon- of zorgproject, weet dat de waarde van zijn geld bepaald wordt door de rendabele werking van dat ene project. Wie financiert via een regionale koepelcoöperatieve ziet zijn risico’s gespreid over diverse projecten en mag hopen dat de koepelcoöperatieve voldoende schaal heeft om op dat hogere niveau genoeg knowhow te bundelen ter financiering en ondersteuning van de meer lokale projecten. De waarde van dergelijke investeringen kan mee gedekt worden door de onderliggende lange termijnwaarde van het vastgoed waarin het zorg- of woonproject ondergebracht is.”

Betrokkenheid is essentieel

“In coöperaties staat niet zozeer de maximalisatie van winst of rendement centraal maar veeleer het vervullen van gemeenschappelijke behoeften. Elk lid van de coöperatie brengt een bescheiden bedrag in – hetzij in kapitaal, hetzij in lening – om het project mee te financieren. De projecten moeten levensvatbaar zijn en rendabel kunnen werken om de inbreng van de leden niet in gevaar te brengen, maar integendeel een bescheiden rendement te kunnen geven. Vrije en open toetreding van leden zorgt ervoor dat het kapitaal van een coöperatie variabel kan zijn maar ook kan toenemen als het project groeit. Betrokkenheid van de – toekomstige – leden, bestuursleden en eventueel personeelsleden is cruciaal om een coöperatief project te laten slagen. In de aanvangsfase en bij het opzetten van een project moet je het hebben van vrijwillige en onbetaalde inzet. Voor het opzetten en realiseren van een project moet je al gauw op twee à drie jaar rekenen. Omdat de gebruikers en hun families alleen niet over voldoende competenties beschikken – onder meer op juridisch, operationeel en financieel vlak – is het wenselijk dat ook grotere organisaties die reeds actief zijn op deze domeinen, hun schouders zetten onder dergelijke projecten. In die zin zijn coöperatieve initiatieven veel meer sociale dan commerciële ondernemingen,” besluit Eric Spiessens.

Kader: “Wonen&Zorg”: solidair woon- en zorgmodel

“Wonen&Zorg” is de werknaam van een nieuwe coöperatieve vereniging-in-oprichting. Wonen&Zorg wil diverse woonvormen in één structuur verenigen met het doel tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs elke coöperant de meest geschikte woonvorm en zorg te kunnen bieden,” vertellen Hugo Goedemé, coördinator Thuiszorgcentrum Antwerpen vzw en Annemie Verhoeven – verbondssecretaris ACW Antwerpen. “Daarmee zitten we in een segment van een nieuwe solidariteit, zoals we die de komende jaren nog zullen zien toenemen. Mensen zullen geconfronteerd worden met maatschappelijke noden, waarop de overheid zelf geen afdoende antwoord biedt. De nieuwe coöperatieve wil in deze leemte een solidair woon- en zorgmodel opzetten. De bewoners hebben op elk niveau inspraak en maximaal zelfbeheer, in evenwicht met de verantwoordelijkheden die zij opnemen.”

Intergenerationeel wonen

“De participanten, coöperanten, stappen in een systeem van intergenerationeel wonen, waarbinnen ze een aantal zorgtaken en zorgafspraken willen opnemen. Concreet wordt bijvoorbeeld gemikt op senioren waarvan het huis te groot is geworden voor puur eigen gebruik, en waarbij gedeeltelijke leegstand dreigt. De vrijgekomen woonruimte kan benut worden voor jongere gezinnen of alleenstaanden. Tegen een aanvaardbare prijs kunnen zij huurruimte vinden of kopen. In deze prijsberekening zit een stuk zorgkost opgenomen, wat de huur- of koopprijs kan drukken. De oudere persoon woont niet meer alleen, er is ook aanwezigheid en een zorgzekerheid in huis. Ook personen met een handicap of een sociale huurder kunnen binnen dit inclusieve concept een plaats vinden.” Zorgnetwerk “Het gaat niet om geïsoleerde vormen van kangoeroewonen, Wonen&Zorg wil een zorgnetwerk zijn. Wonen&Zorg heeft zelf zorgaanbieders en woonzorgcentra in haar raad van bestuur. Zij ondersteunen alle bewoners met hun professioneel zorgaanbod, met maatschappelijk werk, thuisverpleging, gezinszorg, dagopvang, kortverblijf, serviceflats (assistentiewoningen) en woonzorgcentra. Daarmee kan continuïteit van de zorg gewaarborgd worden. Het komende jaar zal de groep hard werken om een aantal sites te realiseren. Zeker is dat het initiatief kleinschalig wenst te beginnen en exponentieel zal groeien. De partners staan in de startblokken,” besluiten Hugo Goedemé en Annemie Verhoeven.
Info: www.coopconsult.be

Tags:

Geef een reactie