Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

De Communicatiepas' voor personen met een verstandelijke handicap: altijd op zak, up-to-date, drietalig en ook online.

Delen

Deze vzw ijvert dan ook voor een ‘inclusieve’ samenleving, waarin iedereen er bij hoort en waar een goede communicatie zeer belangrijk is. ‘De Communicatiepas’ vormt hierin een onmisbare schakel. De pas is immers uniek in zijn toepassing, efficiëntie en in de drietalige online actualisering van de gegevens in zowel het publieke luik als het privéluik. Op termijn is deze pas overigens ook inzetbaar voor andere doelgroepen zoals bvb. bewoners van woonzorgcentra of personen met dementie.

Waarom de Communicatiepas?

“De Communicatiepas beantwoordt aan een reële maatschappelijke nood en steunt sociaal en maatschappelijk op een breed draagvlak”, zegt initiatiefnemer Em. Prof. Dr. Rudolphe Serreyn. “De communicatie met een persoon met een verstandelijke handicap gebeurt immers altijd ‘anders’ en een zeker inlevingsvermogen is noodzakelijk. Dit lijkt evident maar in de praktijk loopt een en ander wel eens fout. Bovendien komen deze personen met steeds nieuwe, wisselende hulpverleners in contact. Denk aan de personeelsshiften in scholen, dagcentra, begeleid en beschermd wonen… Een wisselende, niet-vertrouwde omgeving betekent voor hen vaak een bron van onzekerheid, onrust, angst, wat de communicatie opnieuw bemoeilijkt. “

Redder in nood

In omstandigheden waar een duidelijke, snelle en efficiënte communicatie noodzakelijk is, presenteert de Communicatiepas zich als redder in nood. De Communicatiepas wordt dan een ‘Noodpas’. De Noodpas wordt altijd samen met de identiteitskaart in een handig mapje bewaard. Stickers op de identiteitskaart zeggen ‘Ik heb een Noodpas’. Nog grotere stickers kunnen bijvoorbeeld op een rolstoel gekleefd worden. Deze ‘Noodpas’ is uitermate nuttig bij vermissing, ongeval of spoedopname. Ook voor ziekenhuisartsen, het verplegend personeel, maar evengoed voor de huisarts. Behalve voor de gehandicapte zelf is de pas ook nog belangrijk voor andere hulpverlenende personen: het ondersteunend team, de werkgever en de jobcoach, bij een kortverblijf of tijdelijke oppas, bij nieuw samengestelde gezinnen, familie, vrienden, buren. Tevens is het een nuttig document ‘voor de aangename dingen van het leven’: deelname aan jeugdbewegingen, speelpleinwerking, vakantiekampen en buitenlandse reizen. Lijvige informatiedossiers zijn niet meer nodig. De accurate gegevens van de pas kunnen nu gedrukt of online worden doorgegeven. “De Communicatiepas is dus een innoverend project dat respect vraagt voor de personen met een handicap en hun eigen en gewaardeerde plaats in de samenleving bevordert”, aldus Rudolphe Serreyn.
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie