Typ om te zoeken

ICT

De gezondheids-hubs: een vergelijking

Delen

De afgelopen vijf jaar werden er sterke initiatieven genomen om de uitwisseling van patiëntengegevens tussen verschillende schakels – huisartsen, ziekenhuizen, externe labo’s, thuiszorginstellingen – zo frictieloos mogelijk te maken door middel van lokale en regionale ‘hubs’. Hoe verhouden die zich tegenover elkaar, en waar vindt u welke informatie? Een vergelijking.

Vijf jaar nadat ze in voege werden gebracht zijn de vier regionale zorghubs, plus de federaal geregelde metahub, op dreef: op de interministeriële conferentie volksgezondheid bleek bijvoorbeeld dat liefst 36.200 artsen vandaag gebruikmaken van de hubs en de metahub voor het uitwisselen van informatie. Het gaat vooral om onderdelen van het medisch dossier in het ziekenhuis, zoals uitslagen van bloedonderzoeken, resultaten van medische beeldvorming, ontslagbrieven en operatieverslagen. Daarnaast kunnen de hubs ook toegang bieden tot het kerndossier van de huisarts of resultaten van externe laboratoria.

Collaboratief Zorgplatform

Aan Vlaamse kant is er het Collaboratief ZorgPlatform Vlaanderen (CoZo), waarin onder meer 23 regionale ziekenhuizen, huisartsenorganisaties en labo’s werden samengebracht op een overzichtelijke kaart. In 2017 werd ook het mijnWGK-systeem van het Wit-Gele Kruis verbonden met de informatie die op CoZo wordt gedeeld. De hub beheert zelf geen medische gegevens, maar geeft wel alle opgevraagde informatie als één geheel door. Ook de patiënt kan, via een eID-scanner of via de Itsme-app, toegang krijgen tot delen van zijn medisch dossier.

www.cozo.be

Brussels Gezondheidsnetwerk

De site van het Brussels Gezondheidsnetwerk geeft minder informatie en nieuws dan CoZo, en doet vooral dienst als doorgeefluik voor de cruciale patiëntendata. Net als bij CoZo kunnen zowel zorgverstrekkers als patiënten in Brussel toegang krijgen tot hun dossier. De toegang wordt, opnieuw, verstrekt via een eID-scanner of door middel van Itsme.

www.brusselsgezondheidsnetwerk.be

Réseau Santé Wallon

Aan Waalse kant is er het Réseau Santé Wallon, dat de patiënteninformatie van artsen, ziekenhuizen en zorgorganisaties bezuiden de taalgrens met elkaar verbindt. Toegang gebeurt door middel van de eID of Itsme. Ook hier is de informatie vrij karig: de site dient in de eerste plaats als toegangspoort tot het dossier en de relevante patiëntengegevens.

www.reseausantewallon.be

Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven

Naast de regionale eHealth-hubs heeft het Vlaams Ziekenhuisnetwerk van de KU Leuven ook haar eigen hub. Al moet u die wel eventjes gaan zoeken op de site van het netwerk, en de toegang tot uw dossier zit achter een eenvoudige login/wachtwoord-combinatie.

www.vznkul.be

Metahub: eHealth-platform

Er is ook nog een zogeheten ‘metahub’: het federale platform eHealth verbindt alle netwerken, zodat zorgverleners alle beschikbare documenten over een patiënt kunnen raadplegen ongeacht waar ze effectief zijn opgeslagen. Dit is dus primair de toepassing waarop artsen en zorgverleners gaan kijken wanneer ze uw gegevens nodig hebben. Voor de patiënt wordt er hier ook de toegang geleverd tot de eHealthBox, een koepeltoepassing waar u al uw zorggegevens terugvindt.

https://ehealth.fgov.be

Geef een reactie