Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

De impact van gezondheidswijsheid

Delen

Gezondheidswijsheid is een term die verwijst naar de mogelijkheid van individuen om gezondheidsinformatie te vinden, te begrijpen en te gebruiken. Dat begrip is nodig om te weten welke behandelingen mogelijk zijn en om doordachte beslissingen te kunnen nemen over leefgewoontes of –omstandigheden die de eigen gezondheid beïnvloeden.

Nieuw begrip

Een tekort aan gezondheidswijsheid in de bevolking en bij patiënten is een problematiek waarover men weinig spreekt in België. Het is een relatief nieuw begrip, maar wordt desondanks toch beschouwd als een belangrijke parameter voor gezondheidsmanagement.
De definitie van gezondheidswijsheid leert dat een voldoende niveau van gezondheidswijsheid van het allergrootste belang is voor de patiënt en voor de behandeling van ziekten en aandoeningen, maar ook voor de gezondheid van de bevolking in het algemeen. Gezondheidswijsheid geeft immers personen de mogelijkheid om de beste, meest gezonde keuzes te maken. De bevordering van de gezondheidswijsheid is dan ook één van de prioritaire acties voor de gezondheidsstrategie 2008-2013 van de Europese Unie.
Gemiddeld heeft 1 op de 2 Europeanen een te laag niveau van gezondheidswijsheid. Studies tonen aan dat veel mensen moeilijkheden ervaren met het lezen en begrijpen van gezondheidsinformatie zoals signalisatie in ziekenhuizen, informatiebrochures, bijsluiters, toestemmingsformulieren, voorschriften en medische adviezen.
Die cijfers tonen de noodzaak aan om actie te ondernemen.

Inspanningen gevraagd

Het niveau van gezondheidswijsheid verhogen, vergt een inspanning van de hele maatschappij: de medische wereld (dokters, verpleegkundigen, apothekers, tandartsen, …), organisaties (gouvernementele, niet-gouvernementele, vzw’s), de familie, de academische wereld, de media en de farmaceutische wereld.
Er is dan ook een algemene bewustwording nodig van het belang van gezondheidswijsheid in onze gemeenschap. Daarom heeft het farmaceutisch bedrijf MSD Belgium het initiatief genomen om verschillende gezondheidspartners te verenigen om een prijs uit te reiken en om de beste initiatieven ter bevordering van de gezondheidswijsheid te belonen.
Vele initiatieven zagen reeds het daglicht. Het doel is om deze aan te moedigen, te belonen en beter bekend te maken.

Tags:

Geef een reactie