Typ om te zoeken

In the spotlight Ziekenhuizen

“De meerwaarde en impact op de zorgkwaliteit zijn enorm”

Delen

Met drie, elkaar aanvullende sites, 2400 voltijdsequivalenten en 853 bedden is het UVC Brugmann een van de grootste ziekenhuisstructuren in Brussel. Dat het facilitair management geen sinecure is, zal dan ook niemand verbazen. We vroegen facilitair verantwoordelijke Paul Thevelin om een inkijk.

“Als ziekenhuis werken we uiteraard met heel wat soft services: schoonmaak, receptie, catering, het mortuarium, groenvoorziening, thuisverpleging, beveiliging, transport… Kwalitatief hoogstaande zorg kunnen verlenen, staat hierbij steeds centraal. Maar het is de beleving die de tevredenheid bepaalt, van patiënten, medewerkers en bezoekers. Hiervoor moeten alle achterliggende processen goed lopen en goed zijn georganiseerd.”

Ongezien veel impact

Paul Thevelin – Hoofd Facilitair departement UVC Brugmann

De hamvraag voor veel organisaties luidt ‘internaliseren of uitbesteden’. Zeker in de zorgsector, waarin soft services cruciaal zijn en men het liefst ook zeer kostenefficiënt opereert. “Facilitair management is in grote mate ‘ongezien’, maar onze meerwaarde en impact op de zorgkwaliteit zijn enorm. Daarom hebben we er bewust voor gekozen om alles wat een directe invloed heeft op onze core services zo veel mogelijk in eigen beheer te doen.”

Het wassen van ruiten, reinigen van gordijnen en bepaalde punctuele opdrachten worden bijvoorbeeld uitbesteed. Een zusterinstelling zorgt voor de catering, en voor de dagelijkse schoonmaak en de receptie werkt het UVC met eigen medewerkers. Soms is een combinatie mogelijk. “Neem de brancardiers. Per dag zijn er honderden patiëntgebonden transporten. Ondanks nieuwe technologieën is het logistiek gezien nog steeds een hele toer om bedden en patiënten snel en efficiënt te vervoeren. Zeker voor vervoer tussen de verschillende sites, waarvoor we samenwerken met ziekenwagenfirma’s.”

Het menselijke aspect

Copyright UVC Brugmann

Naast de logistiek is er het menselijke aspect. “Brancardiers waarderen het contact met patiënten en omgekeerd is het voor patiënten fijn om een bekend gezicht te zien. Dit zijn enkele van de redenen waarom we bekijken hoe we het transport tussen de sites beter kunnen organiseren. We zijn ervan overtuigd dat we door deze dienst deels te internaliseren, bijvoorbeeld voor afspraken die verder dan ‘de voordeur’ gaan, de cultuur en waarden van het ziekenhuis beter kunnen uitdrukken en patiënten en medewerkers die 10% extra kunnen bieden.”

Aan de pilootfase, die in het 2e trimester van 2020 start, gaat een gestructureerd traject vooraf, gesprekken met vakbonden, het definiëren van doorgroeimogelijkheden voor brancardiers, de verdere operationele uitwerking… “We voorzien een testfase van een jaar, waarin we brancardiers die extra mogelijkheid geven en bekijken hoe we die verandering het beste begeleiden en een optimaal evenwicht vinden tussen de noden van onze mensen en de operationele en de facilitaire noden waarvoor wij moeten instaan.”

 

Geef een reactie