Typ om te zoeken

Woonzorgcentra

De sector van assistentiewoningen: uitdagingen en succesfactoren

Delen

Dat het aantal senioren, in het bijzonder de 80-plussers, de komende jaren sterk zal toenemen, is al langer algemeen geweten. De vergrijzing heeft vandaag al een enorme invloed op de financiering van zowel de zorg als van de pensioenen.
 

Hoe ziet de toekomst eruit?

Tegen 2040 zal het aantal 80-plussers verdubbelen tot 1.200.000, de zogenaamde verzilvering, terwijl het aantal rusthuisbedden in verhouding blijft verminderen.
 
“De huidige politiek moedigt ouderen aan om zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen waarbij ze een beroep kunnen doen op zorg aan huis. Evident is dat echter niet. De nood aan zorg en ondersteuning neemt gradueel toe. Assistentiewoningen kunnen deze behoefte invullen. Ze houden rekening met de verminderde mobiliteit en bieden zorg en huishoudelijke diensten. Het aantal assistentiewoningen is bijgevolg aan het stijgen en deze tendens zal nog toenemen in de toekomst”, legt Julien Manceaux, Senior Economist ING België, uit.
 
De nood aan assistentiewoningen brengt dus opportuniteiten met zich mee voor investeerders. Het gunstige btw-tarief van 12% in plaats van 21% geeft hierbij een extra duwtje in de rug. Desondanks is het succes niet altijd gegarandeerd. Als investeerder is het daarom zeer belangrijk inzicht te hebben in de markt van assistentiewoningen en de juiste keuze te kunnen maken.
 
Daarom voerde ING België samen met Probis een studie uit over de assistentiewoningen in België. Kris Liesse, Directeur Business Center Antwerpen Haven – Real Estate & Institutionelen ING België, licht toe: “ING België is een belangrijke partner van de diverse spelers in de sector van de assistentiewoningen. Deze studie biedt nuttige info voor onze medewerkers en laat onze klanten toe een stap voor te blijven.”
 

Het onderzoek is vierledig:

  1. Definiëring van een assistentiewoning en het wettelijk kader
  2. Regionaal (on)evenwicht tussen vraag en aanbod
  3. Kwalitatief onderzoek bij bestaande exploitaties en de kritische succesfactoren
  4. Empirische benchmarkstudie met focus op de prijszetting en oppervlakte.

 
Lees de volledige studie op ing.be/nl/my-news/probis-serviceflat.
 
Meer info?
Bent u betrokken bij of werkt u in de gezondheidssector en heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de specialisten van ING via [email protected].
 
ING Logo
 
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie