Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

De Vlaamse zorgsector trekt aan de alarmbel

Delen

De Vlaamse zorgsector laat van zich horen. Tot op vandaag, negen maanden na de bevoegdheidsoverdracht bestaat er onduidelijkheid omtrent de overgekomen budgetten en wat zij wel en niet dekken. Er dient ook duidelijkheid te komen over de parameters die gehanteerd worden om de toekomstige noden en bijhorend budgetten te bepalen.
 
Dat het aantal zorgzoekende ouderen groeit is een onweerlegbaar feit. Dit laat zich voelen in de gezinszorg, bij de mantelzorgers en uiteraard in de woonzorgcentra. Er is dringend nood aan bijkomende ondersteuning en investering voor de zorgverzwaring die dit met zich meebrengt. Deze investeringen zijn nodig in zowel infrastructuur als in personeel.
 
Volgens het forum kunnen middelen vrijgemaakt door een betere afstemming tussen de acute en de chronische zorg enerzijds en de verschillende lijnen (o.m. gezinszorg) anderzijds. Dit vraagt evenwel een globale en intersectorale aanpak in een meerjarenproject. Hierdoor kan een grotere outcome voor de ouderenzorg gegenereerd worden. In de brief wordt gesteld dat ‘meer doen met evenveel of minder middelen in de ouderenzorg en de gezinszorg geen optie is’.
 
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie