Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

De waarde van een nieuwe slingoperatie na een gefaalde eerste sling

Delen

Door Van der Aa F., Verbrugghe A., De Ridder D.

 
Voor de behandeling van urinaire stressincontinentie bij de vrouw blijft het plaatsen van een mid-urethrale sling tot op de dag van vandaag de gouden standaard. Op middellange en lange termijn variëren de succespercentages van een mid-urethrale sling, afhankelijk van de geraadpleegde bron en de exacte definitie van “succes”, van 80-95% (1). Dat wil uiteraard ook zeggen dat een faling optreedt na mid-urethrale sling chirurgie in 5-20% van de gevallen. We spreken van persisterende stressincontinentie indien de patiënte na het plaatsen van de sling nooit droog is geweest. Wanneer de patiënte gedurende minstens 6 weken na de ingreep geen urineverlies meer ervoer, spreken we van recurrente stressincontinentie.
 
De oplossing voor recidief stressincontinentie na een gefaalde sling ligt niet altijd voor de hand. Afhankelijk van de ernst van het urineverlies, het invaliderend karakter voor de patiënte en de co morbiditeit van de patiënte kunnen verschillende behandelingen aangeboden worden. Naast het plaatsen van een nieuwe mid-urethrale sling, behoren ook “bulkingagents”, “adjustableslings”, autologe (lichaamseigen) slings (van fascia lata of rectusfascia), proACT ballonnetjes of een artificiële urinaire sfincter tot de mogelijkheden. Veel van deze behandelingen worden gekenmerkt door een hoge nood aan revisies, of zijn zeer complex. De keuze van de behandeling wordt uiteraard ook mee bepaald door de terugbetalingsmodaliteiten.
 
Het opnieuw plaatsen van een mid-urethrale sling is dus één van de mogelijkheden voor dit probleem. Uit de literatuur blijkt dat dit ook in de klinische realiteit de meest gekozen oplossing is voor nieuwe of blijvende stressincontinentie na een voorgaande sling (2). Voor veel urologen is dit de meest voor de hand liggende oplossing, aangezien sling chirurgie een routine ingreep kan genoemd worden. Uit verschillende literatuurstudies blijkt dat een nieuwe mid-urethrale sling kan geplaatst worden met een behoorlijk hoog succespercentage in een groep van vrouwen na een gefaalde eerste sling (3–11). Uit een gepoolde analyse van deze gegevens blijkt dat er data gepubliceerd zijn betreffende meer dan 600 vrouwen in reeksen van minstens 20 patiënten met een follow-up van minstens 12 maanden.
 
We voerden zelf een retrospectieve studie uit waarbij we de resultaten van 80 patiënten analyseerden die tussen het jaar 2002 en 2009 een tweede mid-urethrale sling ondergingen (11). De gemiddelde follow-up bedroeg 44,8 maanden. Deze analyse bevestigde de resultaten van de andere gepubliceerde reeksen. Het plaatsen van een tweede sling resulteert niet in een hoger gemiddeld bloedverlies of in een langer hospitaalverblijf voor de ingreep. Onmiddellijk postoperatief is er wel een hoger risico op acute urinaire retentie (14%). Op middellange termijn is er een duidelijke afname van het gebruik van opvangmateriaal. Preoperatief was er een mediaan verbruik van 3 bandjes per dag, postoperatief was er een mediaan verbruik van 0 bandjes per dag. 77,8% van de patiënten gaf aan tevreden te zijn met het resultaat van de tweede mid-urethrale sling. In 11% van de patiënten trad er de novo urgency incontinentie op, in 5% de novo urgency zonder incontinentie. Deze cijfers lijken toch iets hoger te liggen in vergelijking met een primaire slingoperatie. Vermoedelijk zijn deze cijfers het gevolg van het feit dat een tweede slingoperatie toch meer obstructief werkt dan een eersteslingoperatie (confer ook het risico op acute urinaire retentie onmiddellijk postoperatief).
 
Er zijn echter nog steeds enkele onduidelijkheden in dit vakgebied. In sommige van de gepubliceerde reeksen worden vrouwen met een ”intrinsieke sfincterdeficiëntie” apart geanalyseerd. In de meeste van deze reeksen wordt deze aandoening gedefinieerd op basis van urodynamische parameters (meanurethralclosingpressure (MUCP) van < 20 cm H2O en Valsalvaleak point pressure (VLPP) van < 60 cm H2O). Afhankelijk van de geraadpleegde literatuur is deze intrinsieke sfincterdeficiëntie aanwezig in 10-100% van de vrouwen met incontinentie na een voorgaande slingoperatie. Er zijn aanwijzingen dat in deze subgroep van patiënten een retropubische sling of een autologe sling een hogere kans op genezing bieden. Beide technieken resulteren echter ook in meer urgency en obstructieve mictie (7–9,12). Aan de andere kant zijn er ook studies die geen invloed van deze urodynamische parameters op het resultaat van de chirurgie aantonen (13). Het blijft dus een punt van discussie of we in deze specifieke groep van patiënten een specifiek sling type moeten kiezen.
 
Ook de afwezigheid van een klinisch aantoonbare urethrale hypermobiliteit definieert een moeilijk te behandelen groep van patiënten. Afhankelijk van de geraadpleegde literatuur is er een verminderde of afwezige urethrale mobiliteit in 0-31% van de geïncludeerde patiënten (5,9). Voor deze groep van patiënten is, in kleine cohort studies, aangetoond dat “adjustableslings” mogelijks een goed resultaat kunnen leveren. De succespercentages lopen op tot 85% (14–16). Ook een artificiële urinaire sfincter behoort tot de mogelijkheden. Hoewel een dergelijk systeem een goede kans biedt op totale continentie, weten we dat er een grote kans is op een nood aan revisie chirurgie. Leeftijd en voorgaande incontinentie ingrepen vormen daarbij nog een extra risicofactor (17).
 
We kunnen dus besluiten dat mid-urethrale sling chirurgie in eerste instantie goede resultaten kan voorleggen op middellange en lange termijn. Bij falen van deze chirurgie kan een tweedeslingoperatie een oplossing bieden voor een grote groep patiënten. Er zijn vermoedelijk echter enkele subgroepen waarbij moet afgeweken worden van de klassieke technieken. Het is van het grootste belang om aan deze patiënten voor de ingreep de voor- en nadelen van de verschillende technieken uit te leggen, aangezien de complicatieratio’s hoger liggen dan voor een primaire ingreep.
 
urobel logo
 
 

 1. Fong EDM, Nitti VW. Review article: Mid-urethral synthetic slings for female stress urinary incontinence. BJU Int [Internet]. 2010 Sep [cited 2014 Oct 24];106(5):596–608. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21050350
 2. Hashim H, Terry TR. Management of recurrent stress urinary incontinence and urinary retention following midurethral sling insertion in women. Ann R Coll Surg Engl [Internet]. 2012 Oct [cited 2014 Jan 16];94(7):517–22. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23031773
 3. Lee K-S, Doo CK, Han DH, Jung BJ, Han J-Y, Choo M-S. Outcomes following repeat mid urethral synthetic sling after failure of the initial sling procedure: rediscovery of the tension-free vaginal tape procedure. J Urol [Internet]. 2007 Oct [cited 2014 Jan 16];178(4 Pt 1):1370–4; discussion 1374. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17706716
 4. Palva K, Nilsson CG. Effectiveness of the TVT procedure as a repeat mid-urethra operation for treatment of stress incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct [Internet]. 2009 Jul [cited 2014 Jan 16];20(7):769–74. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19495537
 5. Liapis A, Bakas P, Creatsas G. Tension-free vaginal tape in the management of recurrent urodynamic stress incontinence after previous failed midurethral tape. Eur Urol [Internet]. 2009 Jun [cited 2014 Jan 16];55(6):1450–5. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19304370
 6. Van Baelen A a a, Delaere KPJ. Repeat transobturator tape after failed mid-urethral sling procedure: follow-up with questionnaire-based assessment. Urol Int [Internet]. 2009 Jan [cited 2014 Jan 31];83(4):399–403. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19996645
 7. Stav K, Dwyer PL, Rosamilia A, Schierlitz L, Lim YN, Chao F, et al. Repeat synthetic mid urethral sling procedure for women with recurrent stress urinary incontinence. J Urol [Internet]. Elsevier Inc.; 2010 Jan [cited 2014 Jan 16];183(1):241–6. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19913831
 8. Smith AL, Karp DR, Aguilar VC, Davila GW. Repeat versus primary slings in patients with intrinsic sphincter deficiency. Int Urogynecol J [Internet]. 2013 Jun [cited 2014 Mar 21];24(6):963–8. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23096532
 9. Meyer F, Hermieu JF, Boyd a, Dominique S, Peyrat L, Haab F, et al. Repeat mid-urethral sling for recurrent female stress urinary incontinence. Int Urogynecol J [Internet]. 2013 May [cited 2014 Jan 16];24(5):817–22. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22976532
 10. Thubert T, Ait Hammou-Sadi F, Faivre E, Trichot C, Fernandez H, Deffieux X. Réintervention par bandelette sous-urétrale pour récidive d’incontinence urinaire d’effort féminine après une permière bandelette sous-urétrale. Progrès en Urol. 2013;23:262–9.
 11. Verbrugghe A, De Ridder D, Van der Aa F. A repeat mid-urethral sling as valuable treatment for persistent or recurrent stress urinary incontinence. Int Urogynecol J [Internet]. 2013 Jun [cited 2014 Jan 16];24(6):999–1004. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23093323
 12. Rechberger T, Futyma K, Jankiewicz K, Adamiak A, Skorupski P. The clinical effectiveness of retropubic (IVS-02) and transobturator (IVS-04) midurethral slings: randomized trial. Eur Urol [Internet]. 2009 Jul [cited 2014 Mar 25];56(1):24–30. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19285788
 13. Richter HE, Albo ME, Zyczynski H, Kenton K. Retropubic versus transobturator midurethral slings for stress incontinence. N Engl J Med [Internet]. 2010 Jan;362(22):2066–76. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22153438
 14. Errando C, Rodriguez-escovar F, Gutierrez C, Baez C, Villavicencio H. A Re-Adjustable Sling for Female Recurrent Stress Incontinence and Sphincteric Deficiency : Outcomes and Complications in 125 Patients Using the Remeex Sling System. Neurourol Urodyn. 2010;29:1429–32.
 15. Schmid C, Bloch E, Amann E, Mueller MD, Kuhn A. An Adjustable Sling in the Management of Recurrent Urodynamic Stress Incontinence after Previous Failed Midurethral Tape. Neurourol Urodyn. 2010;29:573–7.
 16. Giberti C, Gallo F, Cortese P, Schenone M. The suburethral tension adjustable sling (REMEEX system) in the treatment of female urinary incontinence due to “true” intrinsic sphincter deficiency: results after 5 years of mean follow-up. BJU Int [Internet]. 2011 Oct [cited 2014 Mar 25];108(7):1140–4. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21554527
 17. Costa P, Poinas G, Ben Naoum K, Bouzoubaa K, Wagner L, Soustelle L, et al. Long-term results of artificial urinary sphincter for women with type III stress urinary incontinence. Eur Urol [Internet]. 2013 May;63(4):753–8. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22445222

 
 
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie