Typ om te zoeken

In the spotlight

Den Dries wil via catering openheid naar de buurt creëren

Delen

Den Dries in Evergem vangt zowat 120 mensen met een verstandelijke beperking op. Er is onder meer woonbegeleiding en een aanbod van dagbesteding. De organisatie wil een nieuwbouw realiseren met een grote openheid naar de buurt. Catering speelt daarbij een cruciale rol.  

Luc Verbeke, directeur Den Dries

“Bij ons kunnen mensen terecht met een lichte tot zware ondersteuningsnood. Momenteel hebben we een centrale keuken die dagelijks ongeveer 120 warme maaltijden verzorgt. Er wordt zoveel mogelijk vers gekookt, soms ook met diepvriesproducten, maar niet met conserven. Daarvoor staan twee voltijdse medewerkers in. Sommige bewoners halen de gerechten af, bij anderen worden ze aan huis geleverd. Nu, we hebben plannen voor een volledige nieuwbouw voor mensen met een zware ondersteuningsnood. Het gaat om een masterplan. Daarbij denken we ook goed na over de manier waarop we de keuken zullen organiseren. Besteden we de catering uit aan een traiteur of zullen we het zelf doen? Zoals de kaarten nu liggen, opteren we toch voor een eigen keuken”, zegt Luc Verbeke, directeur van Den Dries.

Buurt 

Den Dries wil de keuken in de nieuwbouw ook ter beschikking stellen van derden. “Het lijkt ons fijn om ook voor de buurt iets te doen. Zo willen we graag maaltijden aanbieden aan senioren uit de omgeving. We bekijken hoe andere organisaties van de keuken gebruik zouden kunnen maken. Ook komt er een brasserie. Zo willen we onze bewoners de keuze geven daar of thuis te eten. Maar iedereen is er welkom. Ons uitgangspunt is dat het inrichten van een eigen professionele keuken pas verantwoord is als we die kunnen delen”, zegt Luc Verbeke. 

Openheid 

Het masterplan komt er op de woonsite in de Bolwerkstraat. Het omvat een terrein van 1.7ha in het centrum van Evergem. Er wonen mensen met een zware ondersteuningsnood, maar de gebouwen voldoen niet meer aan de huidige noden van de bewoners. “De leefgroepen zijn te groot, de kamers te klein, de badkamers worden gedeeld. De zorgvraag is veranderd en daarop willen we inspelen. Aanvankelijk wilden we de gebouwen renoveren, maar dat zou heel duur zijn en niet alle mogelijkheden bieden die we voor ogen hebben, zoals een sanitaire ruimte voor elke bewoner. De slotsom was dat we beter alles afbreken om een nieuwbouw te realiseren”, zegt Luc Verbeke. Het opent meteen ook perspectieven om hedendaagse accenten te leggen, zoals het ontwikkelen van een parkgebied.   

Gemengd wonen 

Er komt een aanbod voor gemengd wonen: klassieke woningen, cohousing, units voor de bewoners van Den Dries met studio’s of groepjes van vijf, sociale woningen en kangoeroewoningen. “Het wordt dus een woonsite met een grote diversiteit van bewoners. We streven er ook naar dat het terrein heel open en toegankelijk is. Het gemeentebestuur staat volledig achter het project, net als de provincie die een toelage gaf omdat het om een innovatief woonproject gaat. Als alles vlot verloopt, starten de werken in januari 2020. We hebben dus nog een jaar tijd om onze bouwvergunning in orde te maken en een definitief dossier op te stellen. Voor het woongedeelte dat Den Dries nodig heeft, hebben we twee jaar bouwtijd nodig, voor het hele project rekenen we op vijf jaar.” 

Betrokkenheid 

De keuze om voor de keuken niet voor outsourcing te kiezen, houdt verband met het sociale belang van maaltijden. “Met een eigen keuken hopen we beter te kunnen inspelen op wat onze bewoners nodig hebben. Het geeft ons meer speelruimte en flexibiliteit. We willen ook een dynamische organisatie zijn en een aantrekkingspool voor externen. De brasserie zal een prominente locatie krijgen. Als je daar aan schappelijke prijzen een lekkere lunch kan aanbieden, krijg je een grote betrokkenheid. Er zijn natuurlijk onze eigen bewoners. Zij wonen verspreid in Evergem en komen als dat kan, graag een maaltijd afhalen. We moeten dus voorzien in een infrastructuur om dagelijks zo’n 120 maaltijden te bereiden en daarvoor ook aan alle wettelijke normen voldoen. In de brasserie is er aanvullend de mogelijkheid voor slaatjes, broodjes, spaghetti enzovoort. Zo krijgen we tal van uitwijkmogelijkheden.” 

Integratie 

Luc Verbeke geeft aan dat de gekozen optie niet de goedkoopste is. Er zal dus een groter budget nodig zijn. “We krijgen er veel voor in de plaats. Op het vlak van integratie is het absoluut een meerwaarde. Het is zo dat we nu pal in het centrum van Evergem liggen, maar toch nog een eiland vormen in de wijk. De locatie is fantastisch en we worden ook geaccepteerd. Den Dries heeft een goede naam en we ervaren geen weerstand. Toch kunnen we niet stellen dat we deel uitmaken van de lokale gemeenschap en dat willen we openbreken. Twee zijden van ons terrein hebben een doodlopende straat, door die te verbinden met een trage weg willen we een traject creëren voor wandelaars en fietsers. We planden de brasserie zo in dat het terras zal grenzen aan de trage weg. Aan die zijde zal de brasserie veel glas hebben zodat voorbijgangers de sfeer kunnen proeven en zich uitgenodigd voelen.”  

Rock for Specials 

In de media is gezonde voeding niet meer weg te denken. “Dat is voor onze doelgroep niet zo vanzelfsprekend, wel spelen we er op in. Gezonde voeding is er sowieso, maar bijvoorbeeld veggie ligt heel moeilijk. Toch doen we het. Maar veel bewoners vinden een maaltijd zonder vlees niet volwaardig. We moeten dus heel creatief zijn om dat op te vangen. We streven ernaar om alles zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren. In het concept van de nieuwbouw zal er ook meer inspraak mogelijk zijn voor bewoners, de keuzevrijheid zal groter worden.” 

Den Dries is organisator van Rock for Specials waar je net als op andere festivals hamburgers, frieten en alcohol kan kopen. “Het was een discussiepunt. Willen we ons bevoogdend opstellen en resoluut kiezen voor gezonde snacks en alcoholvrij bier? We oordeelden dat iedereen daarover zelf moet kunnen beslissen. We bieden nu zowel gezonde als ongezonde snacks aan. De ervaring leert dat gezonde snacks niet zo in de smaak vallen. We hadden ooit een prachtig kraam van Danone met yoghurt, fruitspiesjes enzovoort. Maar het sloeg niet aan, na één dag hielden ze het voor bekeken. Ongezonde voeding hoort blijkbaar bij festivals en dat is bij ons niet anders. Wel zien we dat begeleiders een oogje in het zeil houden.” 

Geef een reactie